plus Biståndshandläggare i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.

Stockholms län

Västernorrlands län

Södermanlands län

Västmanlands län

Skåne län

Blekinge län

Västerbottens län

Hallands län

Jönköpings län

Västra Götalands län

Örebro län

Kronobergs län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Norrbottens län

Uppsala län

Jämtlands län

Östergötlands län

Värmlands län

Dalarnas län

Kalmar län

Gotlands län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår