plus Biståndshandläggare i siffror

 

Stockholms län

Västernorrlands län

Södermanlands län

Västmanlands län

Skåne län

Blekinge län

Hallands län

Jönköpings län

Västra Götalands län

Örebro län

Västerbottens län

Kronobergs län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Norrbottens län

Värmlands län

Jämtlands län

Uppsala län

Dalarnas län

Kalmar län

Östergötlands län

Gotlands län

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår