Verktygslåda | Biståndshandläggare

bild på verktygslådaHär hittar du formulär, dokument och andra användbara verktyg i ditt arbete som biståndshandläggare. Urvalet har gjorts i samarbete med en rad experter. Verktygslådan ska ses som ett komplement till det lokala vårdprogrammet.

Fem frågor
Enkelt frågeformulär vid misstanke om begynnande demens » (pdf, 1 sid) 

Vanliga symptom
Lista på vanliga symptom vid demenssjukdom » (pdf, 3 sid)

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare
Exempel på underlag » (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i » (pdf, 1 sid)
Fyll i underlag direkt på datorn » (word)

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 
Exempel på underlag » (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i » (pdf, 1 sid)
Fyll i direkt på datorn » (word)

Faktablad om demens
Olika faktablad på olika språk » (nytt fönster)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Uppsökande munhälsovård och nödvändig tandvård
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Reflektionsfrågor
Samtliga reflektionsfrågor från utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare »
(pdf, 1 sid)

Utbildningsfilm om SIP
En film om samordnad indivduell plan (SIP) är under produktion.

Externa länkar 

Sekretess- och tystnadspliktsgränser; I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården (2012) » (Socialstyrelsens webb)

Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder » (Socialstyrelsens webb)

Socialstyrelsens blanketter, bl a för läkarintyg för godmansskap och förvaltarskap (Socialstyrelsens webb) 

Senast uppdaterad 06 mars 2019 - 09:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår