Länkar

Socialstyrelsens råd för etiska frågor

Svarar på etiska frågor som verksamheter inom det sociala området. Gå tiill Etik i socialtjänsten på Socialstyrelsens hemsida, välj alternativet ”Biståndsbedömning” under ”Typ av dilemma”. Läs mer här » (nytt fönster)

Blanketter

Läkarintyg för godmanskap (SOSFS 2013:4) » (pdf i nytt fönster)

Läkarintyg för förvaltarskap (SOSFS 2013:4) » (pdf i nytt fönster)

På Socialstyrelsens hemsida finns en databas med alla deras blanketter, den hittar du här » (nytt fönster)

Publikationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.
Läs mer här »
(nytt fönster)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12)
Läs mer här »
(nytt fönster)

Sekretess- och tystnadspliktsgränser - I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården
Läs mer här »
(nytt fönster)

Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävda (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17)
Läs mer här »
 (nytt fönster)

Senast uppdaterad 13 april 2015 - 16:02 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår