Verktygslåda | Hemtjänst

bild på verktygslådaHär hittar du dokument, checklista och andra användbara verktyg i ditt arbete inom hemtjänsten. Svenskt Demenscentrum har gjort urvalet i samarbete med en rad experter. Betonas bör att verktygen är ett komplement till befintliga arbetssätt och rutiner.

 

Faktablad om demens på olika språk
Läs mer » (nytt fönster)

Symptom (Tidiga tecken)
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned » (pdf, 3 sid)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Måltiden
Ladda ner » (pdf, 2 sid)

Munvård
Ladda ner » (pdf, 1sid)

Trauma
Ladda ner » (pdf, 1sid)

Checklista demens Hemtjänst
Ladda ner » (pdf, 17 sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ner » (pdf, 1 sid)

Lex Sarah
Information om vad man ska anmäla samt hur man går tillväga hittar du på
Inspektionen för vård och omsorgs hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 10:38 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår