plus Särskilt boende i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.

Västernorrlands län

Västmanlands län

Skåne län

Jönköpings län

Stockholms län

Östergötlands län

Örebro län

Hallands län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Södermanlands län

Jämtlands län

Kronobergs län

Västra Götalands län

Dalarnas län

Västerbottens län

Blekinge län

Uppsala län

Värmlands län

Norrbottens län

Gotlands län

Kalmar län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår