plus Särskilt boende i siffror

 

Västernorrlands län

Västmanlands län

Skåne län

Jönköpings län

Stockholms län

Örebro län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Hallands län

Östergötlands län

Södermanlands län

Dalarnas län

Jämtlands län

Kronobergs län

Västra Götalands län

Uppsala län

Västerbottens län

Värmlands län

Blekinge län

Norrbottens län

Gotlands län

Kalmar län

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår