Dokument och formulär

bild på verktygslådaSymptom
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned » (pdf, 3 sid)

BPSD
Rekommendationer från Läkemedelsverket.
Ladda ned » (pdf, 10 sid)

Faktablad om demens på tio språk
Läs mer » (nytt fönster)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Uppsökande munhälsovård och nödvändig tandvård
Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Demens och trauma
Ladda ner » (pdf, 1sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ner » (pdf, 1 sid)

Vad vill du göra med din dag? Aktivitetslista
Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Inventarieförteckning (förslag från polisen hur värdeföremål kan dokumenteras)
Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Lex Sarah
Information om vad man ska anmäla samt hur man går tillväga hittar du på
Inspektionen för vård och omsorgs hemsida » (nytt fönster)

Lex Maria
Information om vad man ska anmäla samt hur man går tillväga hittar du på
Inspektionen för vård och omsorgs hemsida » (nytt fönster)

Om Levnadsberättelse
Läs mer på BPSD-registrets hemsida »

Samtliga reflektionsfrågor från Demens ABC plus Särskilt boende
Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Skalor och instrument

Checklista demens • Särskilt boende
Ladda ned » (pdf, 16 sid)

Kognitiv checklista
Ett komplement till ADL-taxonomin, framtaget i Örebro län.
Ladda ned » (pdf, 11 sid)

Följande skalor finns att ladda ned från kvalitetsregistret
Senior alerts webbsida:

  • Fall: Downton Fall Risk Index
  • Trycksår: Modifierad Norton skala (Mod Norton)
  • Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA)
  • Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG)
    Till Senior alert » (nytt fönster)

Abbey Pain Scale
Ladda ned » (nytt fönster)

Liverpool Care Pathway (LCP)
För info kontakta LCP:s koordinationscentrum, Stockholms Sjukhem, e-post: lcp@stockholmssjukhem.se 

Senast uppdaterad 29 november 2017 - 14:20 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår