Länkar

Socialstyrelsens råd för etiska frågor

Svarar på etiska frågor som verksamheter inom det sociala området. 
Läs mer här » (nytt fönster)

Kvalitetsregister

BPSD-registret » (nytt fönster)

SveDem » (nytt fönster)

Senior alert » (nytt fönster)

Palliativa registret » (nytt fönster)

Blanketter

Läkarintyg för godmanskap (SOSFS 2013:4) » (pdf i nytt fönster)

Läkarintyg för förvaltarskap (SOSFS 2013:4) » (pdf i nytt fönster)

På Socialstyrelsens hemsida finns en databas med alla deras blanketter, den hittar du här » (nytt fönster)

Publikationer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) Läs mer här » (nytt fönster)

Meddelandeblad (om ovanstående föreskrift). Läs mer här » (nytt fönster)

Socialstyrelsens föreskrift ovan är framskjutet och träder i kraft den 31 mars 2015. Läs mer här »

Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården (samtycke)
Läs mer här »
(nytt fönster)

Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävda (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17)
Läs mer här »
 (nytt fönster)

Senast uppdaterad 13 augusti 2015 - 13:40 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår