plus Sjukhus i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.

Östergötlands län

Stockholms län

Västernorrlands län

Södermanlands län

Västmanlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Skåne län

Västerbottens län

Örebro län

Jämtlands län

Gotlands län

Dalarnas län

Blekinge län

Norrbottens län

Kronobergs län

Uppsala län

Västra Götalands län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Hallands län

Värmlands län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår