Utbildningsfilmer

1. Förflyttningar

Förflyttningar ska ske på ett skonsamt sätt för både den sjuke och
vårdaren. Olika tekniker kan användas. Här visar Joana Svensson,
utbildare på Durewall Institutet, en av dem.

 

 

2. Möta svåra situationer

Utagerande beteende bland personer med demenssjukdom har alltid en
orsak och kan därför, om man hittar orsaken, ofta förebyggas. Men även den
mest erfarna vårdaren kan hamna i svåra situationer. Hur man då kan agera
visar denna film.

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår