A-Ö

Prenumerera på nyhetsbrev » | RSS »

Klicka på en bokstav

Visar sidor från A-Ö


A

Arbeta med demens
Arbetsterapeut
Alzheimers sjukdom
All glömska är inte demens
Andra sjukdomar
Alzheimer ICD-10
Anhörigvårdarens dilemman
Anhörig
Apraxi
Agnosi
Afasi
Aggressivitet
Anhöriga viktigt stöd när minnet sviktar
Apotekare • Receptarie
Anhörigstöd
Anti-psykotiska läkemedel ökar risken att dö vid demens
Arbeta med pannlobsdemens
Arbeta på sjukhus
AQT • A Quick Test
Anhörigintervjun
Anhörigrapporten
ADAS-Cog
ACDS-ADL
Alzheimer minskar cancerrisken
Arbeta inom primärvården
Användbart instrument vid rehabilitering
Amerikanska riktlinjer ger inget stöd för livsstilsråd
Aktivitetskudde
Antipsykotiska läkemedel ökar risken för blodpropp
Anhörigkonsulent/stödjare
Alzheimergen påverkar hjärnan i unga år
Antidepressiva läkemedel fungerar inte vid demens
Anhörigboken
Alzheimerläkemedel utan effekt vid Downs syndrom
Abbey Pain Scale
Att vårda personer med demens
Alzheimer syns inte i blodprov
Alkoholförgiftning ökar risken för tidig demens
Anhörigkonsulenter i samarbete
A Nordberg: Jag är optimistisk om att finna botemedel
Anhörigskrift
Arkiv
Arkiv
Att ta glädjen på allvar
Andra utbildningar
Apotekare i vårdteam kan minska sjukhusinläggningar
Att behålla tankens kraft
Att sakta bygga upp tilliten
Alzheimerdetektiv och prisad professor
Avsluta prenumeration
Alzheimer kan förväxlas med ny demenssjukdom
Alzheimer kan förväxlas med ny demenssjukdom


B

Biståndshandläggare
Beteendemässiga och psykiska symptom
Beteendemässiga
Barn och ungdom
Berättelser
BPSD
B-vitamin hjälper inte mot demenssymtom
BPSD-team i Enköping
Bär alltid med dig ett ID-kort
Borlänge vann Bästa hemtjänstteam 2008
Bolltäcke och värmedynor
Brain Power säkrat i fem år till
Bromma utsett till Bästa hemtjänstteam 2009
Bildbevis på att vaccin hämmar plack
Bilder av ett värdigt liv med alzheimer
Beställ böcker i webbshopen
Boende
Bildspel, ca 4 min
Bildspel, ca 4 min
BPSD-registret
Basal demensutredning
Bjud hem varandra!
Biståndshandläggarens svåra val
Biståndshandläggarens svåra val
Blodkärl påverkade vid demens
Blekinge utbildar sig i Demens ABC
Blekinge län
Blekinge län
Beställ bildpaket
Bloggar om livet på äldreboendet
Bloggar
Behovet av demensvård lyfts på akutsjukhusen
Blekinge utbildar sig i Demens ABC
Besök
BPSD-registret
Bakgrund: Välfärdsteknologi på äldreboende
Bengt lever för körsången
Butiker
Buntband ger tid till eftertanke
Biståndshandläggare fördjupar sig i demens
Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning
Barndomstrauma väcktes av hårtvätt
Bekräftelse skapar lugn
Besökshund lockade tillbaka mannen
Brandman och demensvän


C

CMAI
CIBIC+
Checklistor
Chef
C-vitamin kan lösa upp alzheimerplack
Checklista demens
Checklista främjar personcentrerad omsorg
C Graff: Jag tror det kommer att explodera av nya upptäckter
Checklista för biståndshandläggare lanserad


D

Du som arbetar som...
Demenssjukdomar
Doktor på makars samspel
Demensteam stöttar personal
Demens i siffror
Distriktssköterskan i centrum
Dietist
Dansen en väg bortom språk och gränser
Diagnoskriterier
Demens ICD-10
Diabetes ökar risken för demens
Depression och ångest
Demensteam i hemtjänsten
Demens och...
Dementia Care Mapping
Dementia Care Mapping i praktiken
Diabetes i medelåldern ökar risken för demens
Din rätt till vård och omsorg
Demensförbundets aktiveringsmaterial
Djur i vården
Dagverksamhet med möjlighet till övernattning
D-vitamin kan förebygga demenssjukdom
Dubbla uppgifter kan avslöja demens
Din rätt till vård och omsorg
Demensprojekt vid Tierps vårdcentral
Demensvårdsutvecklare | nätverk
Demensforskningen behöver nya etiska riktlinjer
Danskar har blivit bättre på att upptäcka demens
Demenssjukdomens åtta faser
Diagnostik av ätproblem
Diagnostik av ätproblem
Demens kopplas till hörselnedsättning
Demens vid utvecklingsstörning blir allt vanligare
Demenssjukdomens åtta faser
Demensutredning vid Södra Sundets vårdcentral
Demensregister anpassat även för SÄBO
Demenssjuka kan stötta varandra
Demenssjuka kan stötta varandra
Demensregister anpassat även för SÄBO
Det behöver inte vara Taube...
Dålig sophantering kopplas till alzheimer
Demens och psykisk ohälsa hos äldre
Demens och psykisk ohälsa hos äldre (avancerad nivå)
Demenssjukdomen syns inte utanpå
Demens ges inte plats i forskningens finrum
Demenssjuka kvinnor får mindre hjälp än män
Det finns en frisk kärna hos alla
Det finns en frisk kärna hos alla
Dalarnas län
Dalarnas län
Demenskurs på polska
Dagverksamhet
Demenskurs översatt till BKS
Demenskurs nu på turkiska
Demens ABC plus
Demenssjukdomens åtta faser
Demensvänligt samhälle
Dokument och formulär
De synliggör omsorgsarbetets kärna
Deltagande bibliotek
Dina erfarenheter kan bli lärande exempel
Du har vunnit ett par skor
De grundläggande behoven först
Dags att utgå från demenssjukas resurser


E

Exemplet George
Exemplet Julia
Exemplet Carl
Exemplet Greta
Europeiska
Elisabeth bloggar
En bild kan säga mer än tusen ord
En dag för anhöriga 2010
En dag för anhöriga 2010
En dag för anhöriga 2009
E-vitamin kan motverka alzheimer
Enzymer kan motverka hjärninflammation
Europeiska demenscentra möttes i Oslo
Efterlängtade hundar
Ekonomisk morot för att utreda demens
En film om anhörigskap
Ett steg närmare alzheimervaccin
En strimma hopp trots avbrutna vaccinationsförsök
Ett hav av lila ballonger...
Evenemang
En film om att leva livet ut
En film om att leva livet ut
Erfarenheter av BPSD-registret
En bok för dig med demens


F

Fakta om demens
Forskning
Feeds på startsida
Fysioterapeut (sjukgymnast)
Frontotemporal demens
Foto av alzheimerhjärna
Frontotemporal demens
Förvirringstillstånd
Fördjupning
Förvirring
Finland satsar på att förebygga demens
Fallbeskrivning: pannlobsdemens
Från tidig upptäckt genom hela vårdkedjan
Film: Alzheimers vals
Första Silviacertifierade sjukhusavdelningen
Framtida alzheimer kan avläsas i ryggmärgsvätskan
Forskare hoppfulla om vaccin
Fångade ögonblick - DVD med bilder
Fotografering ett sätt att nå fram
Finsk-svensk alzheimerforskare prisas
Fakta | Om ärftlig alzheimer
Forskarpris till professor Laura Fratiglioni
Fruktbar dialog om tvång och skydd
Forskning & hälsa 2010
Forskning & hälsa 2010
Framstående demensforskare prisas
Fallstudie ger ny kunskap om alzheimer
Fysisk träning underlättar vardagssysslor
Fysisk träning underlättar vardagssysslor
Fysisk träning underlättar vardagssysslor
Forskning & hälsa 2011
Finska • Suomeksi
Fyra syskon i unik alzheimerstudie
FN-rapport: Demens är en global utmaning
Forskning och utveckling
FN-rapport: Demens är en global utmaning
Förändringar i hjärnans vitsubstans kopplas till demens
Framtidens undersköterskor...
Första demenskursen på persiska
Figurtest användbart i demensutredningar
Första ambassadörerna för Nollvision
Fotbollsminnen väcks i Malmö
Första boken om att vara ung anhörig
Första boken om att vara ung anhörig
Fotbollsminnen
Fotbollsminnen väcks i Malmö
Facebook
Fyra korta frågor om utbildningssatsningen Nollvision
Framtidens undersköterskor...
Filmer för anhöriga
Första Silviacertifierade sjukhusavdelningen
Första boken om demens för biståndshandläggare
Fler sommarläger för unga anhöriga
Fortfarande frågetecken kring alzheimerprotein
Filmen Gipsmössan nu på webben
Fler webbutbildningar
Första steget i stjärnmärkt demensomsorg klart
Fokus på båda makarna
Fjorton förbättringsområden
Förslag om att förenkla beslut om hemtjänst
Filmer: Ögonblick att minnas
Filmer: Traditions-TV
Får hjälp att själv åka buss
Folktandvård med kunskap om demens
För biståndshandläggare: Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv
Faktaruta Henrik Zetterberg
Familjeläkare nu Silviahemscertifierade


G

Golfstjärnan engagerad i alzheimer
Goda råd
Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens
Golfstjärnan engagerad i alzheimer
Giftigt protein kan starta alzheimer
Genförändring bromsar ALS
Gävleborgs län
Gotlands län
Gävleborgs län
Gotlands län
Glöm inte bort tänderna!
Goda råd om munhälsa vid demens
Glöm inte bort tänderna!
Göteborgs handläggare utbildar sig i demens
Guiden
Goda råd på fickan
Gunilla har lärt sig ta en dag i taget
God nattsömn med gosedjur och kedjetäcke
Grenselen skapade oro
Genomtänkt plan minskade oron
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt


H

Hitta rätt med hjälp av färg
Huntingtons sjukdom
Hundra orsaker till demens
Hjälp och stöd
Handlingsförmåga
Hitta rätt med hjälp av färg
Hjälpmedel finns för personer med demens
Högläsning
Höga kolesterolvärden ökar risk för demens
Hjälpmedel och aktiveringsmaterial
Hemkänsla viktigare än hemlikt
Hjärtsjukdom kan förstärka alzheimersymtom
Här ska forskningen möta praktiken
Hitta till oss
Historien om biståndshandläggaren
Hjärnförändringar syns långt före demenssymptom
Hallands län
Hallands län
Handbok och webbutbildning för anhöriga
H Zetterberg: Minnesutredningar är på en skandalöst låg nivå
Handbok
Hjälpmedel
Husdjur och promenader längs Mälaren
Husdjur och promenader längs Mälaren
Husdjur och promenader längs Mälaren
Husdjur och promenader längs Mälaren


I

Insulin har betydelse för alzheimer
Ilska
ID-kort vid demens
ID-kort vid demens
Ingen ska behöva flytta på grund av demens
I Upplands-Bro är vägen målet
Instrument för bedömning av ätförmåga
Instrument kan avläsa problem vid förflyttningar
I Norrtälje följs utredning av hjälp och stöd
Inga brickbord eller sömnpiller på Malmgården
Inga brickbord eller sömnpiller på Malmgården
I huvudet på en hjärnforskare
I huvudet på en hjärnforskare
I Skoog: Spännande att studera hur demensrisken förändras
Inga brickbord eller sömnpiller på Malmgården
Instrument kan avläsa problem vid förflyttningar
Instrument kan avläsa problem vid förflyttningar
ICA Håsta – årets mest demensvänliga butik
I stället för Sobril
Inspiration | Hotellet
Inga fall när sängen flyttades


J

Jag-stödjande förhållningssätt
Juryns motivering
Jag blev säkrare i min yrkesroll
Jönköpings län
Jämtlands län
Jönköpings län
Jämtlands län
Jobba säkert med läkemedel
Jobba säkert med läkemedel


K

Kognitiva
Kognitiva symtom
Kroppsliga
Kurator
Kön
Kan man skydda sig?
Kalmarmodellen
Kunskaper förändrade demensvården
Kontakter för anlagstest
Kaffe kan skydda mot demens
Kroppslig sjukdom kan påverka hjärnans funktioner
Kemisk förening kan avslöja tidig alzheimer
Konst & bild
Klocktest
KSB • Kognitiva Screeningbatteriet
Kontakta genetisk vägledning
Kamera användbar vid alzheimer
Känd riskgen påverkar även yngre hjärnor
Kan demens ha något samband med ADHD?
Kraftig ökning av demens bland de äldsta
Kunskapsluckor hos engelska läkare
Kognitiv checklista - ADL bedömning
Känd riskgen påverkar könen olika
Kontaktperson viktig för utbildningssatsning
Kronobergs län
Kalmar län
Kronobergs län
Kalmar län
Kartläggning dagverksamheter
Känsligt att utreda lämpligheten för körkortsinnehav
Kontakt
Kontakt
Konferens: Utvecklingsstörning, åldrande och demens
Kontaktperson viktig för utbildningssatsning
Kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar
Kunskapsstöd: Polis och ordningsvakter
Kunskapsstöd lanserat för polis och ordningsvakter
Kände sig instängd i sitt hem
Kosttillskott stoppar inte demens


L

Leva med demens
Läkare
Länkar
Livskvalitet vid svår demens
Lewykroppsdemens
Lag & rätt
Läkemedel
Lewykroppsdemens
Läkare har validerat symptomenkät
Livskvalitet vid svår demens
Leva tillsammans skyddar mot demens
Läs mer
Luktsinnet kan avslöja begynnande demens
Läs- och filmtips
Landet runt
Logoped
Låna 1940-talsmusik med pressklipp!
Lugna och utåtriktade personer har lägre demensrisk
Lågkaloridiet kan ge bättre minne hos äldre
Landets första Silviasjuksköterskor
Låg blodsockerhalt ökar demensrisken hos diabetiker
Långtidsstudie i Umeå förlängs till 2015
Lewy body – en sjukdom med svåra konsekvenser
Läkemedeltest grusade förhoppningar
Lewy body – en sjukdom med svåra konsekvenser
Länkar
Läkemedelsstudie får kritik
Logopeden i minnesutredningen
Lite alkohol kan minska demensrisken
Lägre vikt kopplas till tidig demens
Leva med kognitiv svikt
Låna en minnesväska
Ledningsgrupp
Ledande experter efterlyser nytt forskningscentrum
Låna 1940-talsmusik med pressklipp!
Lennart Levi-pris till alzheimerforskare
Lite mertid ger mycket nytta
Laser i kampen mot alzheimer
Lite mertid ger mycket nytta
L Olson: Jag hade en kompis som bröt nacken
Logga in
Logga in
Läs mer om Nollvision
L Nyberg: Minnet spelar en fundamental roll för vilka vi är
Leva med kognitiv svikt
Leva med kognitiv svikt
Logga in
Länkar
Läs mer om projektet
Lyssna på spellista
Lyssna
Lugnare atmosfär med öppna dörrar
Lärande exempel
Lugnare när larmet togs bort
Läs mer om GDPR
Lugnare efter handlingsplan
Lösningen finns inom gruppen
Läs senaste nyhetsbrevet


M

Med siktet inställt på att bota
Mild demens
Medelsvår demens
Metoder & arbetssätt
Musik & dans
Möta beteendeförändringar (BPSD)
Mer om läkemedel
Mer om frontotemporal...
Minne
MMT (MMSE)
Mer om Lewykroppsdemens
Mer om parkinsondemens
Misstänksamhet
Mat och måltid
Måltiden som hindrar viktnedgång
Min mamma har demens
Mer om huntington
Mobiltelefoner påverkar minnet hos försöksdjur
Mobilt omsorgsteam i Västervik
Mål och principer
Medelålderns livstil påverkar demensrisk
Möten som berikar
Marte Meo
Med siktet inställt på att bota
MMSE-SR (MMT)
Mer från Silviahemmets inspirationsdag
Med anledning av debatten om tvång och begräsning
Mellanöstern präglar dagverksamheten Oliven
Många med demens får fel diagnos
Minnesstimuleringsprojekt
Många alzheimersjuka får motverkande läkemedel
Medelhavskost är bra för minnet
Minnesmottagningen Kristianstad
Magisterutbildning i demensvård för läkare
Möten med minnen
Museum efter län
Möten med minnen
Museum efter län
Musiken närvarande på Klingsta
Musiken närvarande på Klingsta
Munhälsa
Minnesutredningar är på en skandallöst låg nivå
Mer om utbildningen
Mer om statistiken
Mer om statistiken
Mer om statistiken
Mer om statistiken
Mobilapp
Möten med litteratur
Mer om statistiken
Möten med litteratur
Mötas i musik
Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Mer om statistiken
Mer om statistiken
MoCa
Miljöombytet gjorde susen
Måsta man duscha?
Minnesmottagning brobyggare i vårdkedjan
Maken fick Alzheimer mitt i livet


N

Nyheter
Nyhetsbrev
Nytt register ska förbättra demensvården
Nycklarna till den goda vården
Nätverk
Nätverk
Nordiska
Nytt register ska förbättra demensvården
Nationella riktlinjer
Nio bra förhållningssätt
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • januari 2009
Ny riskgen för alzheimer upptäckt
Naturläkemedel hindrar inte demens
Nycklarna till den goda vården
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • november 2008
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • december 2008
Ny riskgen kan förklara könsskillnader vid alzheimer
Nyheter från Svenskt demenscentrum • Extra
Nätverk
Nätverk för tandläkare och tandhygienister
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • februari 2009
Nära naturen på Änglamarkens boende
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • mars 2009
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • april 2009
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • maj 2009
Nytt frågetest kan upptäcka alzheimer
Nya studier om kaffets skydd mot demens
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • juni 2009
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • augusti 2009
Nytt ämne kan upptäcka alzheimer
NPI • Neuropsychiatric Inventory
Neur/Psyk Symptomenkät
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • september 2009
När orden inte räcker
När alzheimer går i släkten
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • oktober 2009
Nytt projekt studerar munhälsa och demens
Nätverk för Silviasjuksköterskor och Silviasystrar
Näringsdryck kan vara positivt för minnet
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • nov–dec 2009
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • jan 2010
Ny riskgen för frontallobsdemens upptäckt
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • feb 2010
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • mars 2010
Nyhetsbrev från Svenskt demenscentrum • april 2010
Ny koppling mellan Downs syndrom och alzheimer
Nya belägg för att B12-vitamin kan skydda mot demens
Nytt forskningscentrum satsar på demenssjukas vardag
Nytt nationellt nätverk startat – SWEDAGE
Nyheter från största alzheimerkongressen
Nätverk
Nationellt MMT ska förbättra diagnostiken
Nationellt MMT ska förbättra diagnostiken
Ny stiftelse fyller tomrum efter nedläggning
Nationellt MMT ska förbättra diagnostiken
Ny version av Checklista demens
Nytt om utbildningar
Ny biomarkör kan spåra alzheimer
Ny riskgen för alzheimer
Nysvenskarnas väg till äldreomsorgen
Norrbottens län
Norrbottens län
Ny Silviaavdelning på tyskt sjukhus
Ny ABC-utbildning för hemtjänsten
Ny demensutbildning för särskilt boende
Nya mötesplatser för unga anhöriga
Nya Silviasystrar träffar Drottningen
Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar
Nya diagnoskriterier utan begreppet demens
Ny Silviaavdelning på tyskt sjukhus
Nationella riktlinjer
Ny utbildningsportal med nya kurser
Nya diagnoskriterier utan begreppet demens
Nationellt MMT ska förbättra diagnostiken
Nollvision
Närsjukvården Östra Skaraborg – Demens
Nysvenskarnas väg till äldreomsorgen
Nytt kunskapsstöd om musik som omvårdnad
Nytt om Nollvision
Nyckeln fanns i levnadsberättelsen
Nytt faktablad om kognitiv svikt
Ny webbutbildning om att förebygga fall
Ny tid för telefonsupport
Nyckeln var att bevara integriteten
Nytryck till förmånliga paketpriser
Ny utbildning om musik som omvårdnad
Ny checklista stöd för biståndshandläggare
Nästa skandinaviska konferens hålls i Stockholm


O

Om utvecklingsstörning
Orienteringsförmåga
Olika grader av demens
Oro
Orsaker till att förlora vikt
Om demens vid utvecklingsstörning
Oklart om Medelhavskökets betydelse för alzheimer
Operation kan hjälpa vid småkärlsdemens
Om två år är hon Silviafysioterapeut
Om oss
Om att leda en samtalsgrupp
Osäkra utredningar av körförmåga
Orolig sömn kännetecknar vanlig demenssjukdom
Om Fotbollsminnen
Om åldrande och minne på åtta sidor
Om projektet
Om två år är hon Silviafysioterapeut
Om två år är hon Silviafysioterapeut
Om demens för polis och ordningsvakter
Olåst dörr dämpade oron
Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg


P

Publicerat
Populärvetenskap
Palliativ vård
Psykiatriska
Parkinson med demens
Psykolog
Psykotiska tillstånd
Positiv utvärdering av Stockholmsteam
Primärvård/hemsjukvård
Pannlobsdemens
Populär gruppgymnastik i Lund
Passiv rökning kan öka risken för demens
Plockförkläden
Patient med demenssjukdom hos tandläkaren
Personligheten kan ha betydelse
Positivt läkemedelstest vid Lewy body demens
Psykologiska tester ger inget svar på demensrisk
Problem att lägga pussel kommer före glömska
Professorn från Toscana spanar efter riskfaktorer
Populärt naturläkemedel förbättrar inte minnet
Patientinformation i en känslig fråga
Pressmeddelande
Presentationer från föreläsningar
Professor Fratiglioni får alzheimerpris
Primärvården i fokus för 2011 års möte
Parrelation viktig vid demenssjukdom
Plusutbildningar fördjupar kunskaper om demens
Plugga demens på högskolan
Podd & sociala medier
Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet
På väg mot ett demensvänligt sjukhus
På väg mot ett demensvänligt sjukhus
Pressmeddelande
plus Primärvård
plus Hemtjänst
plus Sjukhus
plus Anhöriga
Prismotiveringar
Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet
plus Särskilt boende
Poddradio
PHASE-Proxy (läkemedel)
Panik inför låst dörr
Palliation ABC
Pop, bugg och twist på Klockarbo
Populär bok nu på engelska
Polis efterlyser mer demenskunskap
Polis efterlyser mer demenskunskap
PCQ (Vårdklimat)
PDC & P-CAT (personcentrerad vård)


Q

Qualid


R

Risk att insjukna
Reminiscens (väcka minnen)
Reminiscens väcker minnen till liv
Råd till dig med demenssjuk förälder
Resan genom vårdkedjan
RSS
Ryggmärgsprov kan avslöja alzheimer
Rund mage ökar demensrisken hos kvinnor
Rätt till särskild hjälp vid tandvård
Resursutnyttjande vid demenssjukdom – en fråga om samarbete
Ryggvätskan kan ge besked om tidig alzheimer
Rekordmånga ansökningar till Demensfonden
Rapport från alzheimerkonferens i Stockholm
Referensgrupp
Risken att insjukna i demens kan ha minskat
Rätt till särskilt tandvårdsstöd
Ryggvätskan speglar hur hjärnan mår
Ryggvätskan speglar hur hjärnan mår
RUDAS-S


S

Startsida
Sjuksköterska
Sjukdomens faser
Stora framsteg under tjugo år
Svår demens
Symptom
Sök böcker och film
Samspela bättre med sång
Samspela bättre med sång
Så fungerar hjärnan
Sök böcker och filmer
Så fungerar hjärnan
Stora framsteg under tjugo år
Så arbetar vi
Sekundära sjukdomar
Stöd från samhället
Språk- & räkneförmåga
Svenska Demensregistret
Som att lägga ett invecklat pussel
SBU om riskfaktorer
Som att lägga ett invecklat pussel
Snoezelenmetoden
Sexualiteten kompliceras men är möjlig
Sällskapsdjur
Sällskapsdjur kan ge närhet och trygghet
Sjukhus
Snabbmat kan leda till Alzheimerförändringar
Sälrobot
Silviasyster
Snabb viktminskning kan vara tidigt tecken på demenssjukdom
Svag koppling mellan stress och minnessvikt
Svag koppling mellan stress och minnessvikt
Samverkansprojekt mellan Eriksborg/Änglamarken och Vallby friluftsmuseum
Stöd för den som stödjer
Skalor & instrument
SIB
Se film (14 min)
Stöd forskningen
Sverige satsar på nytt forskningssamarbete om alzheimer
Slutsats påverkas av koppling till tobaksbolag
Stöd till anhöriga
Skärgårdsteamet med det breda kontaktnätet
Se film (14 min)
Stress kan leda till demens
Screening av näringstillstånd
Svenska
Seniorrally, målning eller fotbad i sinnenas rum
Skåneprofessor fick Silviahemmets forskningsstipendium
Säkrare diagnos med biomarkör
Social gemenskap är bra för hjärnan
Surfplattan populär på demensboendet
Surfplattan populär på demensboendet
Senaste på Twitter
Sköra äldre behöver empatisk arkitektur
Sköra äldre behöver empatisk arkitektur
Skåne satsar på minnesmottagningar...
Sex nyexaminerade Silvialäkare
Styrelse
Socialstyrelsen vill se ett permanent Demenscentrum
Swedish Brain Power leder ny EU-satsning
Stöd och samvaro i Gula villan
Stöd och samvaro i Gula villan
Seniorerna på Söder tar ton
Seniorerna på Söder tar ton
Specialistkonsultationer med IT-stöd
Svenskt demenscentrum i möte med North Sea Dementia Group
Så sprids alzheimer från cell till cell
Silviasjuksköterska - omvårdnadskunskap med inriktning demensvård
Specialisering i demensvård för undersköterskor (Silviasyster)
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård
Sjuksköterska i Malmö blev nummer 20 000
Svenska Demensregistret växer
Stresshormon kan öka demensrisken
Södermanlands län
Stockholms län
Skåne län
Södermanlands län
Stockholms län
Skåne län
Så arbetar vi med Checklista demens
Så gör du en fotbollsväska
Så utvecklar vi demensvården
Så utvecklar vi demensvården
Så arbetar Ekgården med checklistan
Sex Silvialäkare nyexaminerade
Svensk demensvård inspirerar Skottland
Sjukgymnastens roll oklar för äldre invandrare
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Så arbetar vi med Demens ABC
Sjuksköterska i Malmö blev nummer 20 000
Starta utbildningen
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Så arbetar Ekgården med Checklista demens
Snart tre år med BPSD-registret
Spellista: instrumental version
Sjukdomen gjorde Susanne mer öppen
Sjukdomen gjorde Susanne mer öppen
Språkstöd till Demens ABC
Sommarläger för unga anhöriga 2017
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård (Högskolan Dalarna)
Silviahemmets vårdfilosofi
Stress och depression tolkas ibland som demens
Så hanterar vi personuppgifter (GDPR)
Stjärnmärkt
Steg för steg mot en demensvänlig kommun
Samordna med SIP
Stjärninstruktör nr 100 – Katarina Nilsson
Sikta mot stjärnorna – en inspirationsdag
Stjärnmärkt boende toppar Sverigelistan


T

Test: Universitet
Tio vanliga frågor
Taktil massage
Tandläkare • Tandhygienist
Trädgård
Team stöttar personal
Tips på bra förhållningssätt
Team
Teknik
Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar
Titta på webbfilm
Tåga i toga för alzheimerforskningen
Tidiga Tecken
Tillsammans kan vi bättre!
Tandvårdsstöd
Tibro tilldelas Bästa demensteam 2011
Tuffa villkor för yngre anhöriga
Tänk enkelt om kognitiva hjälpmedel
Tandvårdsstöd
Tänk enkelt om kognitiva hjälpmedel
Trio med högre insikter i demens
Tysk satsning på demensvänliga sjukhus
Titti Sjöblom berättar om sin folkkära mammas sjukdom
Tidiga minnesproblem vanligt vid parkinson
Tack till...
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tips och råd
Tekniska krav
Tack till...
Tack till...
Tandklinik är numera demensvänner
Team med längre tid för äldre patienter
Team får mer tid för äldre patienter
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav
Tillfällig personalförstärkning dämpade oro
Tips på andra poddar
Trygg av att hålla händer
Tekniska krav


U

Undersköterska • Vårdbiträde
Utredning & diagnos
Utbildning
Undersköterska vill gå i bräschen
Uppmärksamhet & tankeförmåga
Upprepning
Utvärderare lovordar svensk forskningssatsning
Upptäckt kastar nytt ljus över alzheimer
Utvärdering av demenssymptom
Umeå får pengar till alzheimerforskning
Utvecklingsstörning
Utbildning kan reducera ärftlig demensrisk
Utvidgad demensutredning
Utbildning
Utvärderare lovordar Svenskt demenscentrum
Utbildning
Undersköterska vill gå i bräschen
Uppsala län
Uppsala län
Utbildningspaket för en nollvision
Utbildning på flera språk
Utbildningsdagar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Utbilda dig
Undvika fall utan larm
Utbilda dig till Stjärninstruktör
Uppmuntran i stället för "nej"


V

Vad är demens?
Vad händer i hjärnan?
Vaskulär demens (blodkärlsdemens)
Validation
Vårdprogram
Vaskulär NINDS-AIREN
Vaskulär ICD-10
Vaskulär demens
Vem var doktor Alzheimer?
Vägledning i svåra situationer
Verktyg i vården
Världens bästa alzheimerforskare finns i Sverige
Värktabletter gav inget skydd mot demens
Vänner och teaterbesök kan skjuta upp demens
Vill du kontakta gruppen eller delta i studien?
Vikten har betydelse
Vardagstekniken besvärlig för demenssjuka
Viss blodtrycksmedicin kan skydda mot demens
Vanligare med begränsningsåtgärder på äldreboenden
Vanerökning ökar demensrisken
Vårdalstiftelsen efterlyser idéer till vårdforskning
Välbefinnande är möjligt
Välbefinnande är möjligt
Välbefinnande är möjligt
Vård och omsorg
Vissa antidepressiva läkemedel ökar fallrisken
Visst finns det hjälp för minnet
Vägledning i Värdegrund
Vilka är erfarenheterna av studiecirklarna?
Västra Götalands län
Västmanlands län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Värmlands län
Västra Götalands län
Västmanlands län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Värmlands län
Varning för oseriösa hälsokostråd
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Våra böcker
Verktyg
Verktygslåda
Var hittar jag Demenspodden?
Verktygslåda
Verktygslåda
Verktygslåda
Värmländsk vårdcentral Bästa primärvårdsenhet
Västerås satsar på tillsyn på distans
Västerås satsar på tillsyn på distans
Vägrade ta sina mediciner
Verksamhetsberättelse
Verktygslåda
Välmeriterad sjuksköterska får Silviahemmets stipendium
Vad händer i livets slut?
Verktygslåda
Verktygslåda
Våga tala om alzheimer


W

Webbshop
Webbutbildningar
Webbutbildning


Y

Yvonne bloggar om alzheimer
Yrkeshögskolan


Å

Ålder
Åldersförändringarnas betydelse underskattas
Årets SveDemspris 2013
Åldern har sin rätt (LSS-personal)
Åldern har sin rätt (personer med intell. funktionsnedsättn.)


Ä

Ärftlighet
Äldre smala personer har större risk för demens
Ärftliga faktorer ofta bakom frontallobsdemens
Ännu ett läkemedelsförsök avbryts
Är ett åldrande utan demens bara en dröm?
Är de små oligomererna bovarna i dramat?
Äldre artiklar
Äldre artiklar
Äldre artiklar
Är de små oligomererna bovarna i dramat?
Äldrepris till Wilhelmina Hoffman
Ändrat bemötande gav resultat


Ö

Övrigt
Övriga världen
Ökade anslag till demensforskningen
Övervikt kan leda till demens
Övriga checklistor
Östergötlands län
Örebro län
Östergötlands län
Örebro län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår