A-Ö

Prenumerera på nyhetsbrev » | RSS »

Klicka på en bokstav

Publicerat
Populärvetenskap
Palliativ vård
Psykiatriska
Parkinson med demens
Psykolog
Psykotiska tillstånd
PUFF-enheten
Positiv utvärdering av Stockholmsteam
Pannlobsdemens
Praktiska exempel
Primärvård/hemsjukvård
Praktiska exempel
Pannlobsdemens
Populär gruppgymnastik i Lund
Passiv rökning kan öka risken för demens
Plockförkläden
Patient med demenssjukdom hos tandläkaren
Personligheten kan ha betydelse
Positivt läkemedelstest vid Lewy body demens
Psykologiska tester ger inget svar på demensrisk
På Rönngården är behoven viktigare än rutinerna
Problem att lägga pussel kommer före glömska
Professorn från Toscana spanar efter riskfaktorer
Personcentrerad omvårdnad
Praktiskt exempel
Populärt naturläkemedel förbättrar inte minnet
Patientinformation i en känslig fråga
Pressmeddelande
Projekt "Viktor Vinde"
Presentationer från föreläsningar
Provsvaren ledde till panik och lättnad
Professor Fratiglioni får alzheimerpris
Primärvården i fokus för 2011 års möte
Parrelation viktig vid demenssjukdom
Positiv kommunikation med vårdarsång
Palliativ vård av personer med demenssjukdom
Plusutbildningar fördjupar kunskaper om demens
Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom
På Thulegården arbetar man utifrån lean filosofi
Plugga demens på högskolan
Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet
På väg mot ett demensvänligt sjukhus
På väg mot ett demensvänligt sjukhus
Pressmeddelande
plus Primärvård
plus Hemtjänst
plus Sjukhus
plus Anhöriga
Prismotiveringar
Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet
På Demenscentrum
plus Särskilt boende
Poddradio
PHASE-Proxy (läkemedel)
Polis och ordningsvakter
Panik inför låst dörr
Palliation ABC

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår