A-Ö

Prenumerera på nyhetsbrev » | RSS »

Klicka på en bokstav

Startsida
Sjuksköterska
Sjukdomens faser
Stora framsteg under tjugo år
Svår demens
Symptom
Sök böcker och film
Salutogen omsorg
Samspela bättre med sång
Samspela bättre med sång
Så fungerar hjärnan
Sök böcker och filmer
Så fungerar hjärnan
Stora framsteg under tjugo år
Så arbetar vi
Sekundära sjukdomar
Stöd från samhället
Språk- & räkneförmåga
Svenska Demensregistret
Som att lägga ett invecklat pussel
SBU om riskfaktorer
Som att lägga ett invecklat pussel
Snoezelenmetoden
Sexualiteten kompliceras men är möjlig
Sällskapsdjur
Sällskapsdjur kan ge närhet och trygghet
Specialiserad verksamhet
Sjukhus
Snabbmat kan leda till Alzheimerförändringar
Sälrobot
Silviasyster
Snabb viktminskning kan vara tidigt tecken på demenssjukdom
Svag koppling mellan stress och minnessvikt
Svag koppling mellan stress och minnessvikt
Samverkansprojekt mellan Eriksborg/Änglamarken och Vallby friluftsmuseum
Stöd för den som stödjer
Skalor & instrument
SIB
Se film (14 min)
Stöd forskningen
Sverige satsar på nytt forskningssamarbete om alzheimer
Slutsats påverkas av koppling till tobaksbolag
Stöd till anhöriga
Skärgårdsteamet med det breda kontaktnätet
Se film (14 min)
Stress kan leda till demens
Screening av näringstillstånd
Svenska
Så arbetar vi...
Solna stad & SLL
Seniorrally, målning eller fotbad i sinnenas rum
Skåneprofessor fick Silviahemmets forskningsstipendium
Säkrare diagnos med biomarkör
Social gemenskap är bra för hjärnan
Surfplattan populär på demensboendet
Surfplattan populär på demensboendet
Senaste på Twitter
Sköra äldre behöver empatisk arkitektur
Sköra äldre behöver empatisk arkitektur
Skåne satsar på minnesmottagningar...
Sex nyexaminerade Silvialäkare
Styrelse
Socialstyrelsen vill se ett permanent Demenscentrum
Swedish Brain Power leder ny EU-satsning
Stöd och samvaro i Gula villan
Stöd och samvaro i Gula villan
Seniorerna på Söder tar ton
Seniorerna på Söder tar ton
Specialistkonsultationer med IT-stöd
Stureby vård- och omsorgsboende
Svenskt demenscentrum i möte med North Sea Dementia Group
Stöd till yngre anhöriga
Så sprids alzheimer från cell till cell
Silviasjuksköterska - omvårdnadskunskap med inriktning demensvård
Specialisering i demensvård för undersköterskor (Silviasyster)
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård
Sjuksköterska i Malmö blev nummer 20 000
Svenska Demensregistret växer
Stresshormon kan öka demensrisken
Södermanlands län
Stockholms län
Skåne län
Södermanlands län
Stockholms län
Skåne län
Så arbetar vi med Checklista demens
Så gör du en fotbollsväska
Så utvecklar vi demensvården
Se filmklipp
Så utvecklar vi demensvården
Så arbetar Ekgården med checklistan
Sex Silvialäkare nyexaminerade
Svensk demensvård inspirerar Skottland
Sjukgymnastens roll oklar för äldre invandrare
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Så arbetar vi med Demens ABC
Sjuksköterska i Malmö blev nummer 20 000
Starta utbildningen
Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen
Så arbetar Ekgården med Checklista demens
Snart tre år med BPSD-registret
Spellista: instrumental version
Sjukdomen gjorde Susanne mer öppen
Sjukdomen gjorde Susanne mer öppen
Språkstöd till Demens ABC
Sommarläger för unga anhöriga 2017
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård (Högskolan Dalarna)
Silviahemmets vårdfilosofi
Stress och depression tolkas ibland som demens
Så hanterar vi personuppgifter (GDPR)
Stjärnmärkt
Steg för steg mot en demensvänlig kommun
Samordna med SIP
Stjärninstruktör nr 100 – Katarina Nilsson
Strålande sol under årets första anhörigläger

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår