Svenskt Demenscentrum

Nyhetsbrev | april 2009


NYHETER INOM DEMENSOMRÅDET

Nationella riktlinjer publiceras i juni Arbetet med de nationella riktlinjerna för demensvården närmar sig sitt slut. Den 10 juni publicerar Socialstyrelsen en preliminär version. Läs mer »

Positivt läkemedelstest vid Lewy Body demens
Läkemedlet memantin har prövats med positivt resultat på personer med Lewy Body demens. Läs mer »

Världens bästa alzheimerforskare finns i Sverige
Professor Bengt Winblad är världens mest produktiva och betydelsefulla alzheimerforskare enligt tidskriften Journal of Alzheimer´s Disease. Läs mer »

Ryggmärgsprov kan avslöja Alzheimers sjukdom 
En metod att spåra Alzheimers sjukdom har utvecklats i Sverige och nu validerats i en amerikansk studie. Läs mer »

Resultat från läkemedelsstudie förvånar utredare
Vårdcentralerna i Jönköpings län satsar mer på läkemedelsgenomgångar än tidigare. Ändå tycks problemen med äldres läkemedel snarast ha ökat. Läs mer »

Väntan på utredning ofta alltför lång
Demenssjuksköterskor måste ofta invänta en demensutredning innan vissa hjälpinsatser kan komma ifråga. Det är ett av problemen som Stockholmsnätverket pekar på. Läs mer »

Alzheimerforskare välkomnar Obamas beslut President Barack Obama har beslutat att riva hinder för forskning på s k embryonala stamceller. Det kan få betydelse för alzheimerforskningen. Läs mer »

Umeåprofessor får Silviahemmets stipendium
Per-Olof Sandman får Silviahemmets forsknings- och utvecklingsstipendium 2009. Läs mer »


VÅRD & OMSORG

När diagnosen är svår att ställa Normalt sett ska primärvården utreda och diagnostisera demens. Men i vissa fall blir sjukhusens minnesmottagningar inkopplade. Geriatriker Sigrid Svedmyr berättar om arbetet på en minnesenhet. Läs mer »


KONFERENS OM DEMENSTEAM

Boka in höstens konferens om demensteam Den 29 september arrangerar Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen konferensen Demensteam i Sverige – konsten att lyckas med teamarbete. Läs mer »


TEATER

bild på Sista dansen-skådespelareSista dansen snart på Stockholmsteater Sista dansen har gått för utsålda hus i Göteborg. Den 5 maj har Carin Mannheimers pjäs om livet på ett äldreboende premiär på Stockholms stadsteater. Läs mer »
 

NYTT PÅ WEBBEN

Nya artiklar, böcker och filmer, gå in på vår hemsida: www.demenscentrum.se

––––––
Vill du inte ha nyhetsbrev från Svenskt Demenscentrum i fortsättningen? Avregistrera dig här »
––––––

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår