Svenskt Demenscentrum

Nyhetsbrev | mars 2010
 

NYHETER INOM DEMENSOMRÅDET

Demensforskningen behöver nya etiska riktlinjer »
Dagens riktlinjer är ibland missriktade i sin välvilja menar etikforskaren Stefan Eriksson.

bild på prisutdelningForskarpris till professor Laura Fratiglioni »
Hon får Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium 2010 för ”sina banbrytande insatser inom demensområdet”.

Demenskostnaderna i världen ökar kraftigt »
Ny studie beräknar kostnaderna för världens demensvård till mer än 3 000 miljarder kronor.

Vanligare med begränsningsåtgärder på äldreboenden »
En ny avhandling från Umeå universitet har undersökt förhållandena i Västerbotten.

Kostnader för demensvård – en investering »
Hur kan pengarna användas på bästa möjliga sätt för personer med demenssjukdom? Doktorand tar upp frågan i senaste numret av Äldre i Centrum.

bild med PET-kameraBildbevis på att vaccin hämmar plack »
För första gången har en kamera följt hur de sjuka placken i hjärnan vid Alzheimers sjukdom påverkas under ett vaccintest. Resultatet redovisas i en artikel i Lancet Neurology.

Skärpta krav för statliga stimulansmedel »
I år skärps kraven för att få stimulansmedel till demensområdet. Dessutom fördelas delar av bidragen på ett nytt sätt, något som kan påverka de projekt som idag finansieras av staten.

Lagförslag om självbestämmande och värdegrund »

I en ny proposition föreslår regeringen en rad lagändringar inom äldreområdet. Bland annat skrivs värdegrund in i socialtjänstlagen, trots invändningar från tunga remissinstanser.


ARBETA MED DEMENS

bild på monicaBiståndshandläggare startar demensnätverk »
Förra året bildade sjukgymnasterna ett nationellt demensnätverk, nu har turen kommit till biståndshandläggarna. Initiativet kommer från Kalmar.


INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM  TVÅNG OCH SKYDD

Dialogseminarium i Stockholm den 15 april »
Med anledning av regeringsuppdraget att kartlägga tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg för demenssjuka personer håller Svensk demenscentrum ett seminarium i ämnet. Ett begränsat antal platser är lediga.
 

DEMENSTEAM I SVERIGE – NATIONELL KONFERENS I UMEÅ

bild på programFortfarande finns möjlighet att anmäla sig till konferensen»
Vi upprepar det lyckade försöket från Göteborgskonferensen i höstas. Det innebär att deltagande demensteam kan hyra konferensbord för att presentera sin verksamhet i pauserna.

NY WEBBUTBILDNING STARTAR SNART

bild på Demens ABCLäs mer om utbildningen i de nationella demensriktlinjena »

 

––––––
Vill du inte ha nyhetsbrev från Svenskt Demenscentrum i fortsättningen? Avregistrera dig
här »
––––––

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår