Svenskt Demenscentrum

Nyhetsbrev | november – december 2009


NYHETER INOM DEMENSOMRÅDET


Brist på demensboende – antalet demenssjuksköterskor ökar
Få kommuner kan tillgodose behovet av platser i demensbonde. Andelen kommuner med demenssjuksköterskor har nästan fördubblats på sex år. Det visar en färsk kartläggning från Socialstyrelsen »

bild på tandborstarNytt projekt studerar munhälsa och demens Är förlust av tänder en riskfaktor för demens? Frågan tas upp i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet »

Rund mage ökar demensrisken hos kvinnor Medelålders kvinnor med bredare midja än höft har mer än dubbelt så stor risk att utveckla demens senare i livet. Det visar ny forskning vid Sahlgrenska akademin »

bild på Naomi FeilAlzheimerpriset till validationsmetodens grundare Naomi Feil får Alois Alzheimerpriset 2009. Hon började utveckla validationsmetoden på 1960-talet som en reaktion mot det rådande synsättet på personer med demenssjukdom »

Europaparlamentet vill ha ett europeiskt "hjärnår" Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att även utarbeta en gemensam forskningsagenda för alzheimer »

Svenska demensregistret växer SveDem, som det förkortas, är nu etablerat i alla län utom fyra. Det visar senaste årsrapporten. Syftet med registret är att på sikt förbättra kvaliteten i vård och omsorg »

bild på hjärna med frontallobsdemensÄrftliga faktorer ofta bakom frontallobsdemens En brittisk studie visar att drygt 40 procent av de drabbade hade sjukdomen i släkten »

Dubbla uppgifter kan avslöja demens Demens förväxlas ibland med depression. Nu har brittiska forskare hittat skillnader i testresultat som på sikt kan underlätta att skilja sjukdomarna åt »

Bild på pristagareGotland och Pajala prisas av minister Hattstugan på Gotland och Rönngården i Pajala får dela på Värdegrundspriset 2009. Priset delades ut av äldreminister Maria Larsson vid Äldreomsorgsdagarna i Stockholm.

 

NÄR ALZHEIMER GÅR I SLÄKTEN

Alzheimer har i sällsynta fall en rent ärftlig förklaring Sjukdomen är då en direkt följd av ett skadat arvsanlag. På Karolinska sjukhuset erbjuds genetisk vägledning och anlagstest för personer som kan vara drabbade »


21 april 2010: NY KONFERENS OM DEMENSTEAM
bild på konferensprogram

Höstkonferensen Demensteam i Sverige blev snabbt fulbokad På grund av det stora intresset arrangerar Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen en ny konferens på samma tema, denna gång i Umeå. Omvårdnadsprofessor PO Sandman, som har en ledande roll i arbetet med de nationella demensriktlinjerna, kommer att fungera som moderator »


NY WEBBUTBILDNING BASERAD PÅ RIKTLINJER

I bild på Demens ABCmaj 2010, när Socialstyrelsen publicerar den slutgiltiga versionen av de nationella demensriktlinjerna, lanserar Svenskt Demenscentrum den nya webutbildningen Demens ABC »

  

bild på julgranGod jul och Gott nytt år önskar vi på Svenskt Demenscentrum alla våra prenumeranter!

 

––––––
Vill du inte ha nyhetsbrev från Svenskt Demenscentrum i fortsättningen? Avregistrera dig
här »
––––––

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår