Svenskt Demenscentrum

 

Nu lanserar vi Demens ABC


Demens ABC är Svenskt Demenscentrums nya webbutbildning, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som kom i mitten av maj. Utbildningen riktar sig framför allt till personal inom vård och omsorg men är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet. Den är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper.

Till utbildningens startsida: www.demensABC.se »

bild på logga

 

 

––––––
Vill du inte ha nyhetsbrev från Svenskt Demenscentrum i fortsättningen? Avregistrera dig
här »
––––––

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår