Så hittar du på demenscentrum.se

Innehållet på demenscentrum.se är uppdelat i sex områden. Du hittar rubrikerna med bild överst på sidan.

När du klickar på ett ämnesområde, t ex Fakta om demens, öppnas en sida med en rödtonad vänsterspalt. I den finns en lista med rubriker som i sin tur, när du klickar på dem, har en rad underrubriker. Härifrån navigerar du mellan sidorna inom varje ämnesområde. Väljer du ett nytt område, t ex Leva med demens, öppnas en sida med en ny vänsterspalt som du navigerar ifrån.
 

Kort om innehållet inom varje ämnesområde

• Fakta om demens
Information och fakta om demens, bl a symptom, sjukdomsförlopp, diagnoser och läkemedel. Grafik på hur hjärnan fungerar. Om hur normalt åldrande skiljer sig från demens? Svensk och internationell statistik på området. Innehållet faktagranskas av landets ledande experter inom de olika områdena.

• Leva med demens
Vänder sig främst till anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom. Hur förändras tillvaron? På vilka sätt kan man förbereda sig? Råd och tips men också korta berättelser från anhöriga om hur olika situationer kan hanteras. Länkar till anhörigorganisationer och andra resurser.

• Arbeta med demens
Här tar vi upp de arbetssätt och metoder som används inom demensvården. I den mån evidens (forskning) finns som stöder, eller talar emot, dessa redovisas den. Utvecklingsarbeten via statliga stimulansbidrag finns också här, liksom Socialstyrelsens nationella riktlinjer om demensvården (när dessa publiceras hösten 2009). Yrkessidorna – för undersköterskor, sjuksköterskor, dietister etc – innehåller yrkesspecifik information, t ex om demensnätverk.

• Utbildning
Alla större utbildningar som rör demens, uppdelade efter både yrkeskategori och typ av utbildning. Länkar till utbildningsanstalter.

Forskning
Här presenteras aktuell forskning och nya rön, liksom landets akademiska kliniker samt lokala och regionala FoU-enheter. En databas med svenska avhandlingar om demens är under uppbyggnad.

• Publicerat
Sökbar databas med det mesta som rör demens: rapporter, lagar och förordningar, böcker och film, både utbildnings- och spelfilm. Tips om skönlitteratur, inklusive barnböcker. Det kommer även att finns informationsblad för utskrift.

Senast uppdaterad 22 december 2017 - 08:52 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Webbplatsens sex områden

  • Fakta om demens
  • Leva med demens
  • Arbeta med demens
  • Forskning
  • Utbildning
  • Publicerat


Hjälp oss att utveckla webbplatsen!

Hör av dig med tips, idéer och reflektioner till info@demenscentrum.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår