Forskning och utveckling

Referensgruppen för forskning och utveckling (FoU) informerar och lyfter viktiga frågor inom demensområdet. Representanter från landets FoU enheter träffas årligen då även Nationellt kompetenscentrum anhöriga deltar.  Syftet är att skapa dialog mellan FoU och SDC men även att skapa möjlighet till samarbete mellan de olika FoU miljöerna. Läs mer under forskningsfliken om de olika FoU enheternas arbete. Där finner du även kontaktpersoner för FoU-enheterna.  Till forskningsfliken/FoU-enheter »

Här finner du information om senaste mötet som ägde rum i Malmö i samband med FoU Välfärds konferens i Malmö i augusti 2010 (pdf nytt fönster)»

Nästa möte planeras att äga rum i Sundsvall den 23 augusti 2011 som förseminarie i anslutning till nästa FoU Välfärdskonferens.

 

Senast uppdaterad 26 april 2012 - 14:24 © Svenskt Demenscentrum

 

Gunilla Nordberg
SDC-ansvarig • Forskning & utveckling
skicka e-post »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår