Utbildning

Referensgruppen för utbildning bevakar utbildningsfronten nationellt inom alla nivåer, och bidrar med information om nya utbildningar inom respektive representants inriktning. I samband med utvecklingen av Demensguiden och Demens ABC har referensgruppen utgjort ett viktigt bollplank med sin pedagogiska kompetens.

Här finner du information om vilka som ingår i referensgruppen för utbildning.
Läs mer »

Senast uppdaterad 26 april 2012 - 14:24 © Svenskt Demenscentrum

 

Helle Wijk
SDC-ansvarig • Utbildning
skicka e-post »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår