Primärvården i fokus för 2011 års möte

Då var det dags igen för ett nytt möte med referensgruppen för vård och omsorg som träffas årligen för att diskutera viktiga frågor inom demensområdet.
Här kan ni se vilka som ingår i referensgruppen »
(nytt fönster)

Med viss farhåga att vinterväder och kyla skulle ställa till det för resenärerna till Stockholm så kunde vi lättade pusta ut när vi samlades 9 februari på Svenskt Demenscentrum.

Mötet inleddes med information om vad Svenskt Demenscentrum arbetat med under 2010. Ett viktigt område är att implementera de Nationella riktlinjera för vård och omsorg vid demenssjukdom genom bland annat Demens ABC, en webbaserad utbildning samt genom kommande populärvetenskaplig bok Demensguiden. Dessutom informerades om ytterligare en bok som publicerats, För vems skull? En bok som behandlar den svåra frågan om tvång och skydd i vård och omsorg.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbete med utgångspunkt primärvården. Diskussioner fördes kring vad SDC kan arbeta med för att bidra till utveckling och samverkan mellan olika aktörer.

 

Från vänster Beata Terzis, Ing-Mari Tallberg, Sonja Jorlin,
Ella Strömberg, Monica Jeansson. Längst fram till vänster,
med ryggen mot kameran, Erik Jedenius och Gerd Faxén Irving. 

Som alltid tillförde gruppen kloka och viktiga synpunkter att ta till sig i fortsatt arbete med att samla och sprida kunskap inom demensområdet.

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår