Kalender

Ung anhörig-läger (upp till 17 år) • Avesta INSTÄLLT 

13
aug
Datum: 13 – 16 augusti 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Avesta
Arrangör:
Alzheimerfonden

Varje sommar sedan 2011 hålls nationella anhörigläger för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. De erbjuds också möjlighet att ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet.

Deltagandet är gratis då Alzheimerfonden, som finansierar verksamheten, står för både resa, kost och logi. Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i naturskön miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås.

OBS! Årets läger är inställt p.g.a. coronapandemin.

Ung anhörig-läger (18-30 år) • Örnsköldsvik INSTÄLLT 

21
aug
Datum: 21 – 24 augusti 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Örnsköldsvik
Arrangör:
Alzheimerfonden

Varje sommar sedan 2011 hålls nationella anhörigläger för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. De erbjuds också möjlighet att ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet.

Deltagandet är gratis då Alzheimerfonden, som finansierar verksamheten, står för både resa, kost och logi. Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i naturskön miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås.

OBS! Årets läger är inställt p.g.a. coronapandemin.

Ung anhörig-läger (18-30 år) • Varberg INSTÄLLT 

11
sep
Datum: 11 – 14 september 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Varberg
Arrangör:
Alzheimerfonden

Varje sommar sedan 2011 hålls nationella anhörigläger för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. De erbjuds också möjlighet att ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet.

Deltagandet är gratis då Alzheimerfonden, som finansierar verksamheten, står för både resa, kost och logi. Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i naturskön miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås.

OBS! Årets läger är inställt p.g.a. coronapandemin.

Framtidens boende för äldre 2020 • Sthlm eller online 

23
sep
Datum: 23 – 24 september 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Hotell Hasselbacken alternativt online
Arrangör:
Ability Partner

Hur antar du utmaningen med att skapa attraktiva och funktionella bostäder och boenden för en åldrande befolkning? Vilka miljöer behöver och vill de äldre ha? Hur arbetar du innovativt och tillsammans för att skapa goda seniorbostäder, särskilda boenden och trygghetsbostäder? Hur når du en trygg digital omvandling och införande av välfärdsteknik?

På konferensen och mötesplatsen Framtidens boende för äldre 2020 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Konferensen tar även upp situationen i och med coronapandemin och strategier för dig som planerar boenden för äldre.

Mer information »

Kurs för anhöriga och närstående • Sthlm 

25
sep
Datum: 25 september 2020
Tid: 9:30 – 15:30
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviehemmet

Silviahemmets kurs för dig som är anhörig eller närstående till en person drabbad av demens (kognitiv sjukdom) och vill lära dig mer om sjukdomen. Max antal cirka 20 personer - stort utrymme lämnas för frågor och diskussion i gruppen. Kursen riktar sig till privatpersoner.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Norrländska Demensdagen • Umeå 

8
okt
Datum: 8 oktober 2020
Tid: 8:00 – 16:30
Plats:
Aula Nordica, Umeå Universitet
Arrangör:
Region Västerbotten & Umeå universitet

Geriatriskt centrum, Region Västerbotten & Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet bjuder för fjärde gången in till Norrländska Demensdagen i Umeå.

Norrländska Demensdagen riktar sig både till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som drabbats av demenssjukdom och till dig som är politiker eller tjänsteman som vill uppdatera dina kunskaper inom demensområdet. Under konferensen presenteras aktuell kunskap inom diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad.

Mer information (nytt fönster)

Sikta mot stjärnorna har flyttats till den 15 feb 2021 

9
okt
Datum: 9 oktober 2020
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

P.g.a. coronapandemin har inspirationsdagen Sikta mot stjärnorna flyttats fram till den 15 februari 2021. Läs mer här!

ÄO-dagarna 

15
okt
Datum: 15 – 16 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholmsmässan, Älvsjö
Arrangör:
Gothia Fortbildning

Den 19:e upplagan av ÄO-dagarna har temat Hälsa och arbetsglädje. Det står för en äldreomsorg som ser till helheten - både hos personal och äldre. En hållbar omsorg tar tillvara både på äldres förmågor och personalens kompetens.

Föreläser gör bland andra Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Petra Tegman, biträdande verksamhetschef Silvia hemmet, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, Peter Strang, överläkare och professor i palliativ medicin, vid Karolinska Institutet och Stockholms sjukhem, vetenskaplig ledare för PKC, Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län samt Barbro Westerholm, regeringens utredare, leg. läkare.

Program och mer information »

Demenskunskap – grundkurs för hemtjänsten • Sthlm 

15
okt
Datum: 15 oktober 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hemtjänsten och som i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne. Under dagen kommer du att få lära mer om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas/närståendes situation och belyser viktiga områden som t.ex. bemötande och aktivitet. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! • Obs! Inställd 

19
okt
Datum: 19 – 20 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)