Förtydligande om lås och larm

Åtgärder som larm, sänggrindar och bälten får endast användas som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden. Personer med demenssjukdom saknar ofta förmåga att uttrycka sitt samtycke men deras reaktioner kan många gånger visa hur de upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om samtycke föreligger eller inte menar Socialstyrelsen.

– Vi vill förtydliga att det måsta fattas beslut i varje enskilt fall utifrån den enskildes behov och vad han eller hon uttrycker, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Generella beslut om att ta bort t ex larm och sänggrindar utan individuella bedömningar av behov och samtycke kan strida mot hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.

Personal kan i undantagsfall hänvisa till nödrätten för att handgripligen ingripa, t ex om en person är på väg ut i nattlinnet i 20 graders kyla. Nödrätten kan enbart användas i akuta situationer när det finns allvarlig fara för den enskildes liv och hälsa.

Ytterligare förtydligande från Socialstyrelsen om gällande regler för skydds och tvångsåtgärder kommer inom kort.

Läs mer på Socialstyrelsens webb »