Känd riskgen påverkar könen olika

 FORSKNING

Det är forskare vid Stanforduniversitetet som tittat närmare på den vanligaste ärftliga riskfaktorn för Alzheimers sjukdom: ApoE4-allelen. Det är en variant av genen ApoE som styr kroppens transport av de livsviktiga kolesterolet till cellerna. ApoE finns i ytterligare två varianter – E2- och E3-allelen – och eftersom man ärver en gen från vardera föräldern bär varje individ på en dubbel uppsättning av antingen samma allel eller av två olika. 

ApoE4-allelen är inte vanligast (ungefär 15 procent av befolkningen bär den) men bland personer med Alzheimers sjukdom dominerar den (mer än hälften av samtliga fall). Personer som har två E4-alleler löper 10-20 gånger större risk att insjukna. Enstaka studier har visat att riskökningen gäller framför allt kvinnor, något som går i linje med Stanfordstudien som publiceras i Journal of Neuroscience.

I den har forskarna undersökt 131 friska äldre personer med magnetkamera (MRI). Bland kvinnor med ApoE4-allelen upptäcktes försämrad aktivitet i delar av hjärnans tinninglob (precuneus). Detta typiska tecken på alzheimer fanns inte hos männen med samma genvariant.

Forskarna analyserade även ryggmärgsvätska från 91 friska äldre personer. Förhöjda värden av proteinet tau är en stark biomarkör för Alzheimers sjukdom, något som man fann hos kvinnorna med ApoE4 men inte hos männen.

Forskarna understryker att endast deltagare utan kognitiva problem ingick i studien. Det betyder att den försämrade hjärnaktiviteten och de förhöjda tau-nivåerna uppträdde utan att de typiska demenssymptomen visat sig.

Magnus Westlander