Utbildning i palliativ vård klar nästa år

God vård i livets slut är en rättighet som alla människor har oavsett sjukdom, bostadsort eller ålder. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska detta vara den högst prioriterade vården. Men än är vi långt ifrån målet hävdar Johan Sundelöf, geriatriker och programchef vid Betaniastiftelsen:

– Palliation ABC vill motivera dig att se den obotligt sjuka människan och närståendes behov och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger i livets slutskede, säger han.

Utbildningen Palliation ABC, som produceras av Betaniastiftelsen i samarbete med Svenskt Demenscentrum, bygger på Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd. Den kommer att vara öppen för alla men vänder sig främst till personal inom  vård och omsorg. Förutom en basal del innehåller den en yrkesspecifik fördjupning för läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. 

omslag folder

Palliation ABC väntas vara klar hösten 2017. Innan dess, i mitten av februari, publicerar Betaniastiftelsen Palliationspraktika, ett skriftligt informationsmaterial till personal inom vård och omsorg. Det innehåller bland annat en fördjupande reflektionsdel med patientfall och ett informationshäfte till anhöriga.

 
Ladda ned folder (pdf)