Dina erfarenheter kan bli lärande exempel

Hur arbetar ni för att förebygga tvång och begränsningar? Svenskt Demenscentrum vill lägga ut korta fallbeskrivningar på hemsidan som kan fungera som lärande exempel. Vi behöver din hjälp.

Utbildningspaket för en nollvision

bild på omslag

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är namnet på Svenskt Demenscentrums nya utbildningssatsning som består av handbok, webbutbildning, anhörigskrift och mobilapp. Läs mer »

Goda råd på fickan

mobilapp

Nu kan du som arbetar med demenssjuka personer få råd om bemötande vid svåra situationer, lättillgängligt via mobiltelefonen. Ladda ned och använd vår nya app gratis. Läs mer »

Stöd och samvaro i Gula villan

Bild på personalGula villan i Härnösand är inte bara en omtyckt lunchrestaurang, det är också en plats för social samvaro för demenssjuka och deras anhöriga. Läs mer »

Om att leda en samtalsgrupp

bild från utbildningsfilmDu behöver inte vara idrottsintresserad för
att leda en fotbollsträff för personer med
demens. Se vår inspirationsfilm »

En film om att leva livet ut

Bild från filmStödgrupper för nydiagnosticerade, anhörigutbildningar, café och konstgrupper. Se fotografen Yanan Lis film från Upplands Bro » 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår