Dina erfarenheter kan bli lärande exempel

Hur arbetar ni för att förebygga tvång och begränsningar? Svenskt Demenscentrum vill lägga ut korta fallbeskrivningar på hemsidan som kan fungera som lärande exempel. Vi behöver din hjälp.

Utbildningspaket för en nollvision

bild på omslag

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är namnet på Svenskt Demenscentrums nya utbildningssatsning som består av handbok, webbutbildning, anhörigskrift och mobilapp. Läs mer »

Om att leda en samtalsgrupp

bild från utbildningsfilmDu behöver inte vara idrottsintresserad för
att leda en fotbollsträff för personer med
demens. Se vår inspirationsfilm »

Biståndshandläggarens svåra val

Demensteam i HallsbergHur gör en biståndshandläggare när en demenssjuk person säger nej tack till hjälp trots att behovet är uppenbart? Läs mer »

Surfplattan populär på demensboendet

bild på surfplattaDen gamla damen från Östeuropa lyssnar förtjust när katten på skärmen talar hennes modersmål. I Ljunghaga har surfplattan blivit populär. Läs mer »

Ny version av Checklista demens

Checklista demensNu kommer en ny version av Checklista demens. Det lättanvända och verksamhetsnära verktyget används främst för att följa upp de nationella riktlinjerna på den enskilda arbetsplatsen. Liksom tidigare finns checklistan för både hemtjänst och särskilt boende. Läs mer

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår