Utbildning

Ny utbildning om musik som omvårdnad

Katarina LinbladStockholms musikpedagogiska institut (SMI) erbjuder nu en högskoleutbildning om hur konstnärliga verktyg kan användas i omvårdnaden av framför allt personer med demenssjukdom. Fokus ligger på musik, sång och rörelse. 

Läs mer »

Stjärnmärkt – en utbildningsmodell

bild på loggaStjärnmärkt är en ny utbildningsmodell som vänder sig främst till hemtjänstenheter och särskilda boenden. Syftet är att ge personal kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet.

Läs mer »

Kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomarKunskapscentrum demenssjukdomar arrangerar kurser i bl a RUDAS, det mångkulturella kognitiva bedömningsinstrumentet som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna.

Läs mer »
Senast uppdaterad 08 januari 2019 - 15:05 © Svenskt Demenscentrum

Avgiftsfria webbutbildningar

Utbildningsportal

Utbilda dig på vår utbildningsportal. Gå direkt till portalen » (nytt fönster) eller läs först mer om utbildningarna nedan. 

 

logga Demens ABC

logga Demens ABC plus

 

logga Nollvision

logga läkemedel

Är du anhörig?
Vi har en avgiftsfri webbutbildning även
för dig. Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår