Vägledning i Värdegrund

bild på omslagSocialstyrelsen vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund tar upp frågan varför värdegrundsarbete är angeläget och vilka bestämmelser som finns. Vägledningen innehållet även övningar som bygger på att dialoger om värdegrund förs i verksamheten. Boken kan användas i ett arbetslag eller i grupper bestående av flera olika yrkeskategorier. Materialet bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

Ladda ned vägledningsmaterialet från Socialstyrelsens webb » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 26 juni 2015 - 13:56 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår