Nätverk

Nationellt nätverk

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
Ordförande och kontaktperson: Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum, e-post: ann-christin.karrman@demenscentrum.se
Till nätverkets hemsida » (nytt fönster)

Läs nyhetsbreven från nätverket:

Regionala nätverk

Nätverk för Dalarnas demenssjuksköterskor
Nätverk för demenssjuksköterskor från kommun, primärvård och specialistmottagningar. Träffarna sker 1-2 ggr/år i samverkan med högskolan Dalarna. Kontaktpersoner: gudrun.strandberg@avesta.se och kristina.boman@leksand.se

Nätverk för demenssjuksköterskor i Värmland
Kontaktperson: Josefin Hellberg, utvecklingsledare, Region Värmland,
e-post: josefin.hellberg@regionvarmland.se

Demensnätverk inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Kontaktperson: Karin Westberg, e-post: karin.westberg@grkom.se

Nätverk för kommunala demensjuksköterskor/-samordnare i Jönköpings län
Kontaktperson: Ulla Brogård, Demenssamordnare, Värnamo kommun, e-post: ulla.e.brogard@varnamo.se

Senast uppdaterad 17 december 2018 - 14:44 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår