Nätverk för Silviasystrar

Skåne

Nätverket för Silviasystrar i Skåne startades september 2008. Tanken med nätverket är att träffas och utbyta tankar kring rollen som Silviasyster, stödja varandra i detta och inspirera till nya idéer och kanske få råd kring specifika ”fall” . Programmet vid träffarna utarbetas av värden och kan innebära besök i verksamheter eller att någon kommer och föreläser kort om ett ämne.
Kontaktperson: carina.nilsson@ystad.se eller 0411-577048, 0709-457932 Silviasyster Ystad kommun.

Stockholm

Nätverk för Silviasystrar som bildats för att stötta, uppmuntra och hjälpa varandra. Kontaktperson: Susanne Lindqvist, tfn: 08-541 70986, e-post: susanne.lindqvist@vaxholm.se
 

Gotland

På Gotland finns för nuvarande fem Silviasystrar. Detta nätverk har bildats för att stötta, uppmuntra och hjälpa varandra inom demensvården. Kontaktperson: Maria Boklund, Diplomerad Silviasyster, E-post: maria.boklund@sof.gotland.se
 

Göteborg

Nätverk för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor finns nu i Göteborg för att stötta, uppmuntra och hjälpa varandra i våra olika professioner inom demensomvårdnaden, samt att få till stånd ett gott teamarbete.
Kontaktperson:
Dipl. Silviasyster Ann-Sofie O’Dwyer ann-sofie.odwyer@tynnered.goteborg.se
Silviasjuksköterska Pernilla Edström pernilla.edstrom@askim.goteborg.se 

Senast uppdaterad 15 januari 2010 - 09:53 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår