Djur i vården

Många vård- och omsorgsboenden använder sig av djur i vården för att öka de boendes välbefinnande. För en ensam person är djuren en viktig kommunikationspart i ett vårdsammanhang. Studier visar att djurens betydelse i vården ger ökad livskvalitet för personer med demenssjudom.


Nadja och Bosse efterlängtade på äldreboenden

bild på hundarI Karlskrona besöker hundförare och terapihundar äldreboenden. Detta sker inom ramen för ett projekt som pågått sedan december 2010. Här skriver områdeschef Lotta Folkesson om spännande möten mellan vårdtagarna och hundarna Nadja och Bosse. Läs mer »

Senast uppdaterad 19 mars 2019 - 16:49 © Svenskt Demenscentrum

 

Läs på webben

Vårdhundskolans hemsida (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår