Högläsning

Äldre ska aktiveras mer med hjälp av ny högläsningsmodell

Högläsning är en enkel och stimulerande aktivitet som inte kostar pengar. Högläsning väcker minnen och skapar samtal. När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning skapa närhet och ge en skön stund tillsammans. När förmågan att läsa och koncentrera sig avtar kan högläsning av lättlästa texter vara det alternativ som fungerar bäst. Ofta behöver äldre med demens en lättläst text som är enkel att följa med i och som lättare väcker associationer till egna minnen och erfarenheter. Läs mer »  (nytt fönster)

Läsning ger kraft
När det inte finns några botmedel kan en högläsning hålla det friska levande. Det kan vara ett opretentiöst sätt att fördröja ett sjukdomsförlopp. Centrum för lättläst driver projektet Läskraft, som handlar om att engagera personer att läsa högt för demenssjuka och på så sätt öka livskvaliteten.
Läs mer » 

En lässtund med kärlek
Högläsningen är inte bara ett sätt att stimulera minnet och uppleva en god historia. En viktig del är också själva samvaron. Varje session är en halvtimme och avslutas med en fika. Läs mer »

Senast uppdaterad 17 juni 2009 - 11:30 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår