Praktiska exempel

Jag-stödjande förhållningssätt i Östersund

I Östersund arbetar man efter ett jag-stödjande förhållningssätt. Kommunens demenssatsning inom kompetensstegen 2006-2008 innebär att personer med demensdiagnos skall ha en levnadsberättelse; vad är viktigt i personens liv, tankar åsikter och vanor. En bemötandeplan skall upprättas utifrån personens jag-förmågor och ligga till grund för ett gemensamt förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom.

Ladda ner kompendium » (pdf, 13 sid)

I Projekt 2009 ska ett demensteam finnas i kommunen, handledarna från kompetensstegen (se ovan) ingår i demensteamet och skall finnas till för återkopplingar på särskilda boendeformer och vid enskilda ärenden i hemtjänsten.

Demensteamet kan finnas som en resurs vid en tidig vårdplanering för att kunna ge råd och stöd till den sjuke och dess anhöriga i ordinärt boende efter initierad kontakt från primärvården. När person efter demensutredning fått en demensdiagnos, kan person och/eller anhöriga erbjudas kontakt med demensteamet.

Kontaktperson: Meta Aringstam, e-post: meta.aringstam@ostersund.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 08 januari 2009 - 14:07 © Svenskt Demenscentrum

 


bild på Östersundsteam
Östersunds demensteam fr v
Annelie Persson, Mona Eriksson,
Anna Boström, Meta Aringstam,
Lena Sundstedt

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår