Marte Meo i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har i samverkan med leg. psykolog Anna-Greta Ledin infört Marte Meo som handledningsform i demensvården. Handledning ges i grupp och omfattar hela arbetslaget och ansvarig sjuksköterska. Marte Meo-kunnig personal finns idag inom dagvårdsverksamheten, på ett korttidsboende och på flera gruppboenden. Anhöriga och personal i hemtjänsten har möjlighet att få stöd av Marte Meo-kunniga sjuksköterskor i demensteamet.

Kontaktpersoner:

Maria Nilsson, verksamhetsutvecklare
0660-885 44

Anna-Greta Ledin, leg.psykolog; specialist i klinisk psykologi
0660-777 89 eller 070-33 88 916

När kommunikationen når fram blir vardagen mer begriplig

– Genom Marte Meo har vi blivit mer uppmärksamma på sambandet mellan de egna signalerna och vårdtagarens reaktioner, säger vårdarna Lena Degerrot och Marlén Nilsson. Läs mer » (pdf, 2 sid)

 

Senast uppdaterad 14 augusti 2013 - 11:13 © Svenskt Demenscentrum

 

Anna-Greta Ledin

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår