Webbutbildning

För yrkesverksamma inom vård och omsorg

Syftet med webbutbildningen är att inspirera och visa hur man kan arbeta för en nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest (fem frågor) kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.

bild utbildningsportalWebbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus. Du hittar dem, liksom webbutbildningen Nollvision, på Demenscentrums utbildningsportal » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 08 april 2019 - 14:06 © Svenskt Demenscentrum

logga webbutbildning Nollvision

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår