Solbogården

På Solbogården i Strömstad lägger personalen stor vikt på personcentrerad omvårdnad och arbetar utifrån den palliativa vårdfilosofin som befrämjar livskvalitén och gör att personalen får ett gemensamt arbets- och förhållningssätt. Läs mer » (pdf, 4 sid.)

Senast uppdaterad 26 januari 2012 - 15:16 © Svenskt Demenscentrum

 


Trine Johansson
Demensansvarig sjuksköterska/
Enhetschef Solbohöjdens
dagverksamhet och hemvård
E-post: trine.johansson@stromstad.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår