Berättelser från krigstiden

Kulturföreningen Vivas projekt Fragment av liv- berättelser från krigstiden baseras på intervjuer med 34 personers erfarenheter och uppväxt under andra världskriget i Norden. Utifrån insamlade berättelser består Fragment av liv- berättelser från krigstiden av fyra huvudsakliga delar:

  1. En 45 minuters teaterföreställning baserad utifrån de insamlade berättelserna.
  2. Utställning med 34 fotografier/ porträtt av de intervjuade personerna med tillhörande utdrag från deras berättelser i textformat.
  3. En bok med fotografierna och berättelserna.
  4. Ett samtalsunderlag som riktar sig till personal inom äldrevården

Projektet är en dokumentation och porträttering av äldre personers erfarenheter och vardag i Norden under andra världskriget. Fragment av liv – berättelser från krigstiden riktar sig både till en äldre och en yngre publik och har som uppgift att bygga broar mellan generationer, bevara historia och erbjuda kvalitativ kultur.

Läs mer » (till kulturföreningen Viva, hemsida)

 

Senast uppdaterad 24 april 2013 - 15:29 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår