Länkar

Nationella nätverk & föreningar

Svenska nätverket för demenskunskap arrangerar Svenska Demensdagarna varje år. Ordförande är Sara Hjulström vid Svensk Demenscentrum: www.svenskademensdagarna.se » (nytt fönster)
Svensk förening för Kognitiv Medicin:
www.kognitivmedicin.se » (nytt fönster)
Svenskt nätverk för demensvårdutvecklare:
demensvardsutvecklareinatverk@enkoping.se

Flera yrkesbaserade nätverk finns under Du som arbetar som »

Skandinaviska demenscentrum

Nasjonalt kompetansesenter for demens (Norge):
www.nordemens.no/demens » (nytt fönster)
Nationalt Videnscenter for Demens (Danmark):
www.videnscenterfordemens.dk » (nytt fönster)

Patient- och anhörigföreningar

Alzheimerföreningen: www.alzheimerforeningen.se » 
Demenförbundet: www.demensforbundet.se »

Kvalitetsregister

BPSD-registret: www.bspd.se » (nytt fönster)
Svenska Demensregistret: www.ucr.uu.se/svedem/ »

Senast uppdaterad 01 mars 2016 - 11:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår