Klocktest

Klocktest används för screening och uppföljning av kognitiv påverkan. Det mäter konstruktionsförmåga, tidsuppfattning samt nedsättning i abstraktion och planering. Testet ger i regel utslag i början av sjukdomsförloppet, särskilt vid Alzheimers sjukdom.

Klocktestet ger vägledning om ytterligare kognitiv utvärdering är nödvändig. Det är enkelt att utföra och går snabbt, mindre än 5 minuter. Instruktionen är viktig och testet bör utföras så att testpersonen själv ritar urtavlan och sedan siffror och visare. Tiden som ritas in med visarna ska vara 10 minuter över 11.

Olika metoder för poängräkning har beskrivits. Ett vanligt sätt att poängsätta är 0-4 poäng enligt följande:

  • Ritar en urtavla i form av en sluten cirkel: 1 poäng
  • Placerar siffrorna på rätt plats: 1 poäng
  • Inkluderar alla rätta 12 siffrorna: 1 poäng
  • Placerar visarna på rätt plats: 1 poäng

En person med normala kognitiva funktioner ska kunna rita klockan utan problem (4 poäng). Man bör observera att annat än demenssjukdom kan medföra svårigheter att rita klockan korrekt, t ex perceptiva störningar av annan karaktär. Klinisk bedömning måste användas men en låg poäng (lägre än 4) indikerar behov av fortsatt utredning.

Referenser
Shulman et al. The challange of time. Clock drawing and cognitive function in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 1986; 1: 135-140.
Tuokko et al. The Clock Test: a sensitive measure to differentiate normal elderly from Alzheimer´s disease. J Am Geriatr Soc. 1992;40:579-584.
Mendez et al. Development of scoring criteria for the Clock Drawing Task in Alzheimer´s disease. J Am Geriatr Soc. 1992;40:1095-1099.

Senast uppdaterad 08 januari 2013 - 15:44 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår