Klocktest

Klocktest används för screening och uppföljning av kognitiv påverkan. Det mäter konstruktionsförmåga, tidsuppfattning samt nedsättning i abstraktion och planering. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) bör klocktest erbjudas som komplement till MMSE-SR vid basala demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom. Klocktest i kombination med MMSE-SR anses ha bättre diagnostisk tillförlitlighet jämfört med enbart MMSE-SR.

Klocktest är enkelt att utföra och tar mindre än 5 minuter. Instruktionen är viktig och testet bör utföras så att testpersonen själv ritar urtavlan och sedan siffror och visare.

Referenser

Shulman et al. The challange of time. Clock drawing and cognitive function in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 1986; 1: 135-140.
Tuokko et al. The Clock Test: a sensitive measure to differentiate normal elderly from Alzheimer´s disease. J Am Geriatr Soc. 1992;40:579-584.
Mendez et al. Development of scoring criteria for the Clock Drawing Task in Alzheimer´s disease. J Am Geriatr Soc. 1992;40:1095-1099.

Senast uppdaterad 17 maj 2018 - 17:28 © Svenskt Demenscentrum

 

Ladda ned Klocktest (pdf, 2 sid)

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår