Blomstervägens Demenscentrum

Maj månad 2011, invigdes Blomstervägens demenscentrum. I verksamheten finns dagverksamhet, korttidsboende / växelvård samt 4 lägenheter som används till personer som har en demenssjukdom med särskilda behov till exempel BPSD - problematik.

Villorna är anpassade till personer som har en demenssjukdom när det gäller färg och arkitektur. Det finns inga korridorer i villorna, när man öppnar sin lägenhetsdörr så kommer man ut till ett stort allrum där det finns bl.a. en Tv-hörna och en braskamin. Villorna är sammanlänkande med en glasgång.

Personal
All personal som arbetar på Blomstervägens demenscentrum har läst psykogeriatrik 7.5 p, etik och bemötande 2,5 p vid Hälsohögskolan i Jönköping. För att få fast anställning har man som krav att man genomgått psykogeriatrik 7.5 p. Personal får handledning var 5:e vecka och även däremellan om behov finns av demenssjuksköterska.

Arbetssätt
Vi arbetar personcentrerat vilket innebär att personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus. Vår miljö och omvårdnad ska vara personlig, vi ska bemöta personen med respekt och att det är en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter. Vi utgår från personens levnadshistoria.

Kontaktman ansvarar för att personen får egen tid en gång i veckan utöver all annan aktivitet. Man utgår från personens intresse vid planering av egen tid. Det kan vara aktiviteter som promenad, kaffestund eller bara vara tillsammans.

För att få mer tid över för personen så är arbetet uppdelat bland personal. En personal har så kallad praktisk tur och ansvarar för köket, städar tvättstugan, köksgolv osv. Övrig personal har så kallad social tur och fokuserar på personerna.

Det är lättare när man som personal vet vad man har för ansvarsområde, man behöver inte lägga tid på att diskutera vad som ska göras och om det är gjort.

Vinster med vårt arbetssätt är att man får mer tid över för personerna. Svårigheterna kan vara om man ser brister och inte vill ”lägga sig i” vad kollegan har gjort eller inte ha gjort.

Vi arbetar också med jag- stödjande förhållningssätt som är ett bra sätt att använda sig av när man arbetar personcentrerat. Vi ser vad som brister hos personen som har demenssjukdom men framför allt vad de klarar av. Att behålla det friska är viktigt, att man får klara av så mycket man själv kan så att inte personal tar över för mycket, utan finns till hands som ett stöd om det skulle behövas.

Aktiviteter
Vi har en SPA-avdelning, ett rum med sand på golvet och en solstol. Där kan man ta en drink, lyssna på musik och samtidigt känna sanden mellan tårna. Där finns också ett badkar och tillgång till bastu.

I ett annat rum s.k. ”sinnesrum” kan man koppla av, få taktil beröring och lyssna på lugnande musik.

I sinnenas trädgård kan man lyssna till porlande vatten, dofta på blommorna, och se vad som händer på odlingsbäddarna.

Läkemedel
Innan man exempelvis sätter in sömntablett eller lugnande tablett provar man andra alternativ som t.ex. taktil beröring. All personal har fått undervisning i att ge taktil beröring på handen. Därutöver har fyra personal kompetens att ge taktil beröring - helkropp. Målet är att använda så lite läkemedel som möjligt och istället se över andra alternativ som bemötande, taktil beröring eller aktiviteter av olika slag.

Kontaktpersoner:

Annica Bard-Carlsson, Demenssjuksköterska
e-post: annica.bard-carlsson@gislaved.se

Annika Park, Områdeschef 
e-post: aoamp@gislaved.se

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 26 februari 2014 - 11:04 © Svenskt Demenscentrum

  

Från höger på bilden ser vi

Madelene Sjöblom (verksamhetsledare och undersköterska), Kerstin Jochimsen (assistent),
Annica Bard-Carlsson (demenssjuksköterska), Annika Park ( (områdeschef)
Marita Ahola (verksamhetsledare och undersköterska) Alice Sundström (aktiveringssamordnare).

   

Länk till Gislaveds kommuns hemsida »

 

     

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår