Beteendestörningar och psykiatriska symptom vid demenssjukdom (BPSD)

Enköping

I Enköping finns ett BPSD-team. Kontaktperson Karin Andersson. Läs mer » (pdf i nytt fönster)

Falköping

I Falköping finns ett äldreboende för utåtagerande personer (BPSD). Boendet är inte diagnosbundet utan man ser till beteende och behov. Kontaktperson: Kerstin Jangbrandt, enhetschef på boendet. Tel: 0515-404 55

Falun

I Falun finns demensboende med 12 platser som är fördelade på två gruppboenden BPSD (och pannlobsdemens). Kontaktpersoner: Demenssjuksköterskorna Birgitta Westlund och Inger Lund-Petersen.
Tel.Inger 023- 826 15, Tel. Birgitta 023- 826 16

Gotland

På Gotland finns ett BPSD-team. Kontaktperson är demenssjuksköterska, Annika Norrehed. Läs mer om teamet » (pdf i nytt fönster)      

Gällivare 

I Gällivare finns en avdelning för demenssjuka personer med beteendestörningar. Kontaktperson: Ann-Christin Sundvall, E:post anki.sundvall@hotmail.com 

Göteborg

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid verksamheten för Neuropsykiatri finns ett BPSD-team sedan 2004. Syftet är att kunna behandla personer med demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symptom i hemmet eller i det särskilda boendet.
Läs mer om teamet »

Motala

BPSD avdelning med 8 lägenheter. Personalen arbetar strukturerat med tänket observation, analys och utvärdering hela tiden med personcentrerat synsätt. Avdelningen tar emot personer både från det egna hemmet (ordinärt boende) men även från andra demensboende där BPSD symtomen blivit så svåra att det trots ett aktivt användande av BPSD registret som arbetsmetod inte har lyckats få personen att må bättre. 

Kontaktpersoner enhetschef Karin Simonsson tel. 0709 - 630830 eller  Demenssjuksköterska Maria Kling tel. 0141-225970

Nyköping

I Nyköping finns ett demensboende med 10 platser för personer med beteendestörningar. Kontaktperson enhetschef Ted Klaesson.
Tel. 0730- 773 73 11

Stockholm

I Stockholm vänder sig BPSD-teamet till patienter med demenssjukdom och beteendeproblem som bor i särskilt boende, eget boende eller vårdas på geriatrisk klinik. Läs mer »             

Trelleborg

I Trelleborg finns korttidsboende med 6 platser för demenssjuka med BPSD problematik. Kontaktperson är demenssjuksköterska; Carina Göransson
Tel 0410-73 37 13

Boende för utåtagerande/rymningsbenägna personer

Nyköping

I Nyköping finns ett boende med 10 platser för personer  med utåtagerande  psykiska inslag. Kontaktperson: Enhetschef, Ted Klaesson.
Tel. 0730- 773 73 11

Vetlanda

I Vetlanda Kommun finns ett boende, Norrgården med två enheter med vardera 9 lägenheter för utåtagerande/rymningsbenägna personer. Kontaktperson områdeschef Annelie Albertsson mailadress: annelie.albertsson@vetlanda.se eller demenssjuksköterska Lisbeth Rundqvist mailadress: lisbeth.rundqvist@vetlanda.se

Boende för personer utåtagerande med psykiska inslag

Hallstahammar

Hallstahammars kommun har 5 stycken gruppboenden. På ett boende har det placerats utåtagerande =BSPD personer. Kontaktperson: Birgitta Lithén-Sjöström, Demenssjuksköterska. Tel. 0220-240 95
birgitta.lithen-sjostrom@hallstahammar.se

Nyköping

I Nyköping finns ett boende med 10 platser för personer  med utåtagerande  psykiska inslag. Kontaktperson: Enhetschef, Ted Klaesson.
Tel. 0730- 773 73 11

Luleå

I Luleå finns ett boende med ett boende för utåtagerande personer 5+5, (samt palliativ vård). Kontaktperson, enhetschef Kristina Morin.
E-post; kristina.morin@soc.lulea.se 

Stockholm

Lindegård i Bromma är ett profilboende som öppnade den 1 februari 2012. Boendet som är totalrenoverat ligger i ett av Beckombergas gamla hus i vackra omgivningar. Lindegård har 4 avdelningar varav två avdelningar (9+9 platser) är riktade till personer med psykogeriatriska problem och/eller demenssjuka med utåtagerande beteende eller annat speciellt beteende. Stor hänsyn tas till målgruppens oförmåga till att fungera i sociala sammanhang. En högre bemanning är säkrad för en ökad tillsyn för att tillgodose kundernas behov och säkerhet. Läs mer » (nytt fönster)

Örebro

I Örebro finns ett gruppboende med åtta platser för demenssjuka med uttalad BPSD -problematik. Vården utformas efter vars och ens behov i en kravlös och tillåtande atmosfär. Också här kan man som anhörig få stöd och känna delaktighet. Kontaktperson: Birgitta Carlsson, enhetschef. Tel: 019-21 43 51 E:post: birgitta.l.carlsson@orebro.se

Länk till Örebros demenscentrum » (Nytt fönster) 

Senast uppdaterad 13 april 2017 - 09:24 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår