Demens i siffror

Hur vanligt är demens?

SVERIGE
Ca 160 000 personer beräknas ha en demenssjukdom,
varje år insjuknar ca 25 000.

Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
år 2020: 175 000 och år 2030: 230 000.

 Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader
i Sverige 2012, Socialstyrelsen

VÄRLDEN
I världen lever ca 47 miljoner med en demenssjukdom. Varje år
insjuknar 10 miljoner, det motsvarar en person var tredje sekund. 

Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
år 2030: 75 miljoner och år 2050: 131 miljoner.

Källa: World Alzheimer Report 2015,
Alzheimer´s Disease International

Var bor personer med demenssjukdom?

Ca 94 000 personer med demenssjukdom bor i egen lägenhet/villa.
Ca 66 000 bor på demenboende eller annat äldreboende (särskilt boende).

Källa: Se Socialstyrelsen ovan

Vad kostar demens samhället?

Det totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar uppgår till
närmare 62,9 miljarder kr som är fördelade enligt följande:

 1. Kommuner (bl a särskilt boende, hemtjänst):
  49,2 miljarder kr
 2. Informell vård (anhörigas obetalda vård):
  10,6 miljarder kr
 3. Landsting (bl a läkemedel och läkarbesök):
  2,9 miljarder kr
 4. Produktionsbortfall (lämnat arbetslivet p g a demens):
  0,1 miljarder kr

Källa: Se Socialstyrelsen ovan

Samtliga redovisade siffror ovan är ungefärliga och bygger på beräkningar baserade på olika befolkningsstudier.

Senast uppdaterad 16 februari 2017 - 14:21 © Svenskt Demenscentrum
Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår