Demens och sexualitet

bild på Margareta GrafströmSexualiteten kompliceras men är möjlig

Det är en vanlig föreställning, inte minst bland de äldre själva, att sexualiteten försvinner upp i åren. Förlorad lust och förmåga ses som en naturlig del av åldrandet, framför allt i demenssjukdomarnas förlopp.

Men riktigt så enkelt är det inte. Sexualiteten kan vara en källa till både njutning och problem även när den ena parten drabbats av demens. Det framgår i artikeln av Margareta Grafström (se bild), professor emerita, KI-ADRC och ARC, Karolinska institutet. Läs mer »
 

Sexbrottslag inte anpassad för demenssjuka

För några år sedan ändrades sexualbrottslagen. Den som befann sig "i ett hjälplöst tillstånd" skulle få bättre skydd. Men glömde lagstiftarna bort personer med demenssjukdomar?

Läs eller se inslaget från SVT Sydnytt » (nytt fönster) bild på tv

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 21 april 2009 - 10:10 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår