Sjukdomens faser

Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp under tre - fyra till över tio år, i vissa fall ännu längre. Förloppet kan delas in i olika faser. I varje fas är vissa symptom och tilllstånd mer framträdande.

Begynnande fas

Exakt när sjukdomen börjar går inte att svara på. Symtomen kommer smygande, i regel under en lång tid. Vanligt är att minnet börjar svikta; den drabbade glömmer allt oftare var han lägger ifrån sig saker och vad han gjort under dagen. Det kan bli svårt att planera och organisera sin vardag. Stresståligheten blir mindre när även tankeförmågan försämras. Även depressionstillstånd är vanligt i början. Oro och ångest kan vara reaktioner på känslan av att man börja förlora kontrollen över sitt liv.

I början kan omgivningen uppfatta de ännu svaga symptomen som följder av ett naturligt åldrande. Den som insjuknar i yrkesverksam ålder känner ofta, före sina anhöriga, att något inte stämmer. Enkla arbetsuppgfter blir plötsligt svåra att utföra. Samma symptom hos olika personer kan upplevas olika handikappande beroende på livssituation.

Gå till nästa fas: Mild demens »

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:42 © Svenskt Demenscentrum

 


Vanliga symtom i begynnande fas

  • glömma bort namn och händelser
  • ökande svårigheter med att betala räkningar och andra vardagssysslor
  • oro och nedstämdhet

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår