Frontotemporal demens (frontallobsdemens)

Frontotemporal demens, även kallad frontallobs- eller pannlobsdemens, tillhör de primärdegenerativa demenssjukdomarna (se Demenssjukdomar »). Till skillnad mot andra demenssjukdomar drabbar den framför allt personer i yrkesverksam ålder. Vanligen debuterar sjukdomen vid 50 – 60 års ålder, i vissa fall redan vid 40. Det är ovanligt att insjukna efter 70 år.

Olika former av frontotemporal demens

  • Frontallobsdegeneration av icke-Alzheimer typ (vanligaste formen)
  • Pick´s sjukdom
  • Motorneuronsjukdom med demens (Amyotrofisk lateralskleros, ALS)
  • Progressiv afasi (drabbar först språket)


Vid frontotemporal demens förtvinar nervceller, framför allt i hjärnans pannlob och främre delen av tinningloberna. Sjukdomen har samma smygande förlopp som är typiskt även för Alzheimers sjukdom men symptomen skiljer sig en hel del.

Anhöriga till personer som insjuknat i frontotemporal demens kan märka att personligheten börjar förändras, språket utarmas och att omdömet allt oftare brister. Den drabbade blir rastlös, självupptagen och känslomässigt avtrubbad. Även plötsliga vredesutbrott och överkonsumtion av alkohol kan förekomma. I slutet av sjukdomsförloppet blir talet även mer enahanda och mimiken stel och uttryckslös.


Svår att upptäcka

Frontotemporal demens förväxlas ofta med depression, psykos eller annan psykisk ohälsa. Den kan vara svår att diagnosticera eftersom typiska demenssymptom är ovanliga i början. Glömska är inget tidigt symptom. Glömska och försämrad orienteringssförmåga som är tidiga symptom vid Alzheimers sjukdom förekommer vid frontotemporal demens  men då vanligen under senare delen av sjukdomsförloppet.

 

Ökad känslighet mot vissa läkemedel

Det finns inget botemedel mot frontotemporal demens. Symtom som ångest och svår rastlöshet kan behandlas med läkemedel. Psykofarmaka bör dock användas med stor försiktighet eftersom personer med frontotemporal demens tycks vara extra känsliga mot denna typ av läkemedel.

Faktagranskare: Ulla Passant, docent och överläkare,
Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset i Lund

Senast uppdaterad 04 januari 2016 - 10:45 © Svenskt Demenscentrum

 


Frontotemporal demens skadar främst hjärnans pannlob (gult område). Det leder bl a till personlighetsförändringar.

 

 

 

Se diagnoskriterier för
frontotemporal demens »

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår