Mer om Huntingtons sjukdom

Fördjupning

Huntingtons sjukdom – en mytomspunnen demenssjukdom. Översiktlig artikel av Tarja-Brita Robins Wahlin, docent, leg sjuksköterska och leg psykolog, specialist inom neuropsykologi, Karolinska Institutet och Maria U. Larsson, fil mag i psykologi, doktorand vid Karolinska Institutet. Ladda ned (pdf, 6 sid)  

Psykosociala aspekter av anslagstest för Huntingtons sjukdom. Artikel om anlagstester för huntington och vikten av genetisk vägledning. Av Maria U. Larsson (se ovan). Ladda ned (pdf, 2 sid)

Fem kliniker erbjuder anlagstest för huntington. För mer information kontakta klinikerna


Resurser på webben

Ovanliga diagnoser: Huntingtons sjukdom.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats (nytt fönster)

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds webbplats (NHR): Din mötesplats om Huntingtons sjukdom (nytt fönster)

Hereditary Disease Foundation (intresseorganisation i USA): www.hdfoundation.org (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 31 januari 2018 - 14:09 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 


bild på Tarja_Brita Robins Wallin
Docent Tarja-Brita Robins Wahlin
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår