Kognitiva symptom

Våra kognitiva förmågor är knutna till vårt tänkande och intellekt. Kognitiva symptom – det vill säga en förämring av minne, språk och tidsupfattning –  är typiska för demenssjukdomarna. Symtomen kan skilja sig en hel del mellan olika demenssjukdomar men även mellan olika personer med samma sjukdom. Olika kognitiva symptom kan också vara mer eller mindre framträdande under olika delar av sjukdomsförloppet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 12:48 © Svenskt Demenscentrum

 


Kognition  = de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras (Nationalencyklopedin).

 

 

Exempel på kognitiva symtom

  • minnesproblem
  • ordglömska (afasi)
  • svårigheter att planera och uföra sysslor

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår