Afasi

Afasi, som inte sällan uppträder vid medelsvår demens, betyder ungefär mållöshet på grekiska. Termen står för en förvärvad störning som leder till språklig oförmåga. Den drabbade får helt enkelt problem med att uttrycka sig och förstå talat språk. Afasi kan yttra sig på lite olika sätt. Vanliga symptom är ordglömska (verbal amnesi), oförmåga att benämna ting (anomi) och ekolali (tvångsmässig upprepning av vad andra säger).

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 


Afasi = problem med att kunna uttrycka sig och förstå talat språk.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår