Agnosi

Problem med att tolka sinnesintryck kallas på fackspråk agnosi. Detta symptom kan debutera vid medelsvår demens och det kan drabba alla våra sinnen som smak, lukt, syn, känsel och hörsel. Den som lider av agnosi kan ha svårt att känna igen det han eller hon ser trots att ögat i sig fungerar som vanligt. Maten kan smaka annorlunda. Drabbas hörseln innebär det att den sjuke får svårt att förstå de talade orden. Läs mer om hur agnosi kan yttra sig i exemplet Carl »

 

Senast uppdaterad 15 november 2017 - 10:48 © Svenskt Demenscentrum

 


Agnosi = nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår