Apraxi

Apraxi är ett vanligt symptom vid medelsvår demens. Det innebär att inte längre komma ihåg hur man tidigare självklara aktiviteter och praktiska sysslor. Vid apraxi kan undertröjan hamna utanpå skjortan och tandborstning framstå som ett omöjligt företag. Ett annat exempel är när förmågan att hantera kniv och gaffel går förlorad så att den sjuke behöver stöd vid måltiderna.

Ju längre man använder sina förmågor desto längre kan de upprätthållas. Därför är det viktigt för både anhöriga och vårdpersonal att inte "ta över" utan att istället hjälpa den sjuke att utföra sysslorna. Vid påklädning kan man t ex lägga fram ett plagg i taget och att låta det ta den tid det tar för personen att klä på sig.

Vid måltiden kan man hjälpa handen till munnen så att rörelsen kommer igång. Det är också bra att äta samtidigt med den sjuke som då kan ”härma” sina måltidsgäster.

I sjukdomens senare fas drabbar apraxin gångförmågan. Även oral apraxi är då vanligt. Det innebär att man inte längre vet längre vet hur man ska göra med maten i munnen. Viktigt är då att anpassa kosten; små bitar som inte kan fastna i halsen och en inte alltför tunnflytannde matdryck.

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 


Apraxi =  oförmåga att utföra tidigare inlärda praktiska göromål, t ex cykla och klä på sig.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår