Handlingsförmåga

Handlingsförmågan – den exekutiva förmågan – bygger på en rad moment: tänka ut, planera och utföra en handling. Detta gör vi ideligen utan att ens tänka på det. Vid demenssjukdom brukar handlingförmågan påverkas i ett tidigt skede. Den enklaste aktivitet kan bli komplicerad och upplevas som omöjlig att utföra. Det leder till inaktivitet, den sjuke blir oftas sittande passiv.

Både anhöriga och vårdpersonal bör känna till vad passiviteten bottnar i. På så sätt kan man undvika att ställa alltför långtgående krav på handlingar. Med stöd från sin omgivning kan den sjuke klara av en hel del aktiviteter, ganska långt fram i sjukdomsförloppet, om man undviker tidspress och tar "ett steg i taget".

Senast uppdaterad 07 oktober 2008 - 10:07 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår